Kamienice w Poznaniu Łazarz Niegolewskich

Witamy na Łazarzu w Poznaniu, gdzie znajdują się piękne kamienice ul. Niegolewskich.
Kamienica w pełni rewitalizowana, piękne drewniane schody, biała cegła na ścianie dodała lekkości i stylu.
W okresie świąt Bożego Narodzenia te schody zdobi czerwony dywan.
Wysokie sufity, jasne słoneczne wnętrza idealne do aranżacji.

Budowa szeregowców w Zalasewie ul. Siewna

Domy szeregowe w Zalasewnie, inwestycja deweloperska. Niska zabudowa mieszkaniowa. Deweloper przygotował dla swoich klientów ciekawe projekty.

Zakup nieruchomości od dewelopera – fundamenty.

Na każdy dom się patrzy inaczej – różnią się początkowo tylko widokiem.
Zalasewo ul. Siewna to jest moje miejsce na ziemi – a gdzie jest Twoje ?
Bynek z cegły, każdy opisany, na zdjęciu widać kolejne etapy inwestycji.
Szara dachówka, do tego pasowałayby antracytowe okna.
Projekt Pani Małgosia ( architekt) zaproponowała idealny, ładna prosta bryła budynku.
Deweloper w tej inwestycji zdecydował się zaprojektować dla nabywców tarasy z kostki brukowej. Taras ma wielkość 3 m x 5 m.
Dom w Zalasewie – zmiany w projekcie dewelopera.
Zalasewo Siewna – przektój budynku.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Ustawa z dnia 20.07.2018 roku likwiduje prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Od 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe z mocy prawa przekształca się w prawo własności tych gruntów.

Dotyczy to wszystkich użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi wraz z towarzyszącymi obiektami umożliwiającymi prawidłowe korzystanie z nieruchomości na cele mieszkaniowe.

Przy dokonaniu czynności ustanawiania odrębnej własności lokali w budynkach posadowionych na gruncie pozostającym przed 1.01.2019 r., w użytkowaniu wieczystym oraz przy zawieraniu umowy mającej zbycie nieruchomości – niezbędne jest przedłożenie do umowy zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.

Czy konieczne jest legitymowanie takowym zaświadczeniem, w przypadku zbywania odrębnego lokalu mieszkalnego, w którym związany jest udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu (sprzedaż nieruchomości na rynku wtórnym).

W tej sprawie wypowiedziała się Krajowa Rada Notarialna, która cyt.”wykazała, że do dokumentowania w formie aktów notarialnych umów zbycia lokali stanowiących odrębną nieruchomość, nie jest konieczne uprzednie wydanie zaświadczeń o których mowa w art 4 ustawy przekształceniowej”.

Są i prawnicy, którzy uważają że zbycie na rynku wtórnym lokalu mieszkalnego, z którym związany jest udział w prawie użytkownia wieczystego wymaga udokumentowania za pomocą zaświadczenia, iż grunt na którym usadowiony jest budynek z mocy prawa przekształca się w prawo własności. Wydanie takiego zaświadczenia wydaje się o tyle konieczne, że: stanowi podstawę do do ujawnienia w księdze wieczystej przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności; stanowi podstawę do ujawnienia roszczenia;

Może się okazać, że w przypadku nie dołączenia zaświadczenia do dokumentów aktu notarialnego, sąd wieczystoksięgowy nie będzie miał podstawy do dokonania z urzędu zawnioskowanych wpisów.

Jest możliwe złożenie wniosku o wpis z urzędu roszczenia o opłatę, wniosek ten powinien zostać niezwłocznie zarejestrowany, jest ujawniona wzmianka, co do którego powinna ukazać się w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu oraz o wykreślenie wpisów dotyczących użytkowania wieczystego przy okazji sporządzenia aktu notarialnego zbycia lokalu, będzie prowadziło do przedłużania tych postępowań do czasu uzyskania przez sąd zaświadczenia o przekształceniu, które to stanowi podstawę wpisu i powinno zostać wydane przez organ w przeciągu 12 miesięcy od wejścia w życie przepisów ustawy. W dziale III księgi wieczystej lokalowej może widnieć przez długi czas wzmianka o wszczętym postępowaniu wieczystoksięgowym.

Podsumowując: Przekształcenie prawa własności następuje na wniosek właściciela lokalu, ale również ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przewidziała tryb, w którym to organ wydający zaświadczenie przesyła je do sądu wieczystoksięgowego, który to wszczyna z urzędu postępowanie.

Aktualnie prowadzę sprzedaż lokalu mieszkalnego (odrębna własność) i będę występować o takie zaświadczenie. Napiszę później, czy organ wydał zaświadczenie o przekształceniu w terminie 30 dni do czego jest zobowiązany z uwagi na konieczność zbycia lokalu.

Dolina Michałówki w Garbach …

Garby to mała wieś, położona blisko Poznania w gminie Swarzędz. Są to tereny rozwojowe przeznaczone na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami.

Teren bardzo atrakcyjny inwestycyjnie, pięknie położony, blisko natury, lasu. Burmistrz Miasta i gminy Swarzędz przystąpił zgodnie z uchwałą nr 241/2009 z dnia 31 marca 2019 roku do sporządzenia miesjcowego planu zagospodarowania przestrzennego ” Dolina Michałówki”.

Garby rejon doliny Michałówki.

Plany inwestorskie przewidują zurbanizowanie terenu na przedłużeniu ul. Michałówki i wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej poprzez uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

Zalasewo, Garby – domy na sprzedaż.

W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Swarzędz teren położony między ul. Michałówką jest określony jako lasy, łąki, pola uprawne i tereny ogródków działkowych.

W przyszłości planuje się w tym miejscu zabudowę wielomieszkaniową jednorodzinną, rezydencjalną z określeniem tylnej linii zabudowy ok 25-30 m od ul. Michałówka.