Forma umowy deweloperskiej i podział kosztów jej zawarcia

Forma zawarcia umowy deweloperskiej i koszty notarialne.

W związku z tym, iż umowa deweloperska musi być zawarta w formie aktu notarialnego, ustawodawca postanowił ustawowo rozdzielić wynikające stąd koszty notarialne i sądowe po połowie pomiędzy dewelopera i nabywcę lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Zawarcie umowy z deweloperem w innej formie powoduje bezwzględną nieważność takiej czynności prawnej  – zgodnie z art. 73 § 2 kodeksu cywilnego.  W przypadku, gdy będziemy chcieli dokonać zmiany treści umowy deweloperskiej – musimy pamiętać, iż dla ważności również wymagana jest taka sama forma, nawet gdy zmiana dotyczy treści dokumentów stanowiących część umowy deweloperskiej np. rzuty pomieszczeń, opis standardu wykończenia lokalu. Zatem jeśli chcesz, aby deweloper dokonał zmian w układzie pomieszczeń, po zawarciu umowy deweloperskiej – to również należy dokonać zmiany w treści umowy deweloperskiej, zachowując formę aktu notarialnego. 

Często pytacie – Jakie są koszty zawarcia umowy deweloperskiej?

Na bezpośrednie koszty zawarcia umowy deweloperskiej składają się wynagrodzenie notariusza oraz opłata sądowa.

Wynagrodzenie notariusza za wszystkie czynności związane z zawarciem umowy deweloperskiej obejmuje m.in.

a. taksę notarialną za zawarcie umowy deweloperskiej,

b. opłatę za wydanie wypisów aktu notarialnego wraz z załącznikami,

c. jak również wynagrodzenie notariusza za złożenie wniosku o wpis roszczenia nabywcy do księgi wieczystej nieruchomości.

 Do powyższych kosztów należy doliczyć także podatek od towarów i usług (VAT), którego zapłata również obciąża po połowie dewelopera i nabywcę.

Koszty wydania wypisów aktu notarialnego dzielone są po połowie bez względu na to, dla kogo są wydawane.

Do tego dochodzą koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym to opłata sądowa za wpis roszczenia nabywcy do księgi wieczystej nieruchomości wynosząca 150 zł. 

Koszty aneksu do umowy deweloperskiej.

Koszty aneksu do umowy deweloperskiej, umowy rozwiązującej umowę deweloperską, umowy przeniesienia praw i obowiązków z umowy deweloperskiej (cesji) ponoszone są według ustaleń pomiędzy stronami.

Podział kosztów przy zawarciu umowy przyrzeczonej. 

Podział kosztów umowy przenoszącej własność następuje według uznania stron. Z reguły w całości ponosi je nabywca, z wyjątkiem wypisów aktu notarialnego dla dewelopera. 

Zapłata kosztów zawarcia umowy deweloperskiej może nastąpić przez strony w dowolny sposób, także odmienny (np. deweloper przelewem bankowym, a nabywca gotówką).

 

Pozostałe
POZNAŃ, Piątkowo os. Jana III Sobieskiego 28/WYNAJĘTE

POZNAŃ, Piątkowo os. Jana III Sobieskiego 28/WYNAJĘTE

Umowa najmu na rok z możliwością przedłużeniaPOZNAŃ PIĄTKOWOMieszkanie 2 pokojowe położone jest na osiedlu Jana III Sobieslkiego na Poznańskim Piątkowie. Blok z  1980 roku, niski, duży słoneczny balkon, zadbana klatka schodowa, mili sąsiedzi. Szybki dojazd do centrum...

Kupno mieszkania – porady

Kupno mieszkania – porady

Kupno mieszkania - porady.  Jesteś zainteresowany zakupem nowego mieszkania? Pamiętaj, aby dobrze sprawdzić nieruchomość. Czy wiesz jak sprawdzić inwestycję i dewelopera zamim podpiszesz umowę. Planując zakup nieruchomości warto się do niej odpowiednio...

Procedura wypłacenia środków przez bank.

Procedura wypłacenia środków przez bank.

Procedura wypłacenia środków przez bank.Jak wygląda wypłata środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego w razie rozwiązania umowy deweloperskiej przez bank. Podstawowym warunkiem zwrotu nabywcy zgromadzonych przez niego środków jest otrzymanie przez bank zgodnych...

Odbiór lokalu, domu i zgłaszanie wad.

Odbiór lokalu, domu i zgłaszanie wad.

Odbiór lokalu, domu i zgłaszanie wad deweloperowi.    Zgodnie z art 27 ust. 1 ustawy deweloperskiej, deweloper przed przeniesieniem na nabywcę prawa, musi przedstawić lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny gotowy do odbioru. Warto pamiętać, że może to nastąpić...

Umowa deweloperska, a  wpis roszczeń do księgi wieczystej.

Umowa deweloperska, a wpis roszczeń do księgi wieczystej.

Umowa deweloperska, a wpis roszczeń do księgi wieczystej.    Zgodnie z art 23 ust 2 ustawy w księdze wieczystej przeprowadzonej dla nieruchomości, dla której ma zostać przeprowadzone lub jest już prowadzone przedsięwzięcie deweloperskie - ujawnia się roszczenie...

Uokik klauzule niedozwolone umowa deweloperska

Uokik klauzule niedozwolone umowa deweloperska

Jakie postanowienia w umowach deweloperskich budzą wątpliwości? Jednostronne określenie przez dewelopera warunków zwrotu środków w przypadku odstąpienia od umowy innego niż na podstawie art 29 ustawy deweloperskiej. W przypadku rozwiązania takiej umowy strony...

Kupno działki pod budowe domu

Kupno działki pod budowe domu

Osoby nabywające z nami nieruchomość, działkę pod budowę domu, grunt inwestycyjny mają świadomość jaki jest zakres możliwości wykorzystania nieruchomości w przyszłości, tym bardziej jeśli planują budowę swojego domu za kilka lat. Przekazanie im kompletnej informacji...

Umowa deweloperska na co zwrócić uwagę.

Umowa deweloperska na co zwrócić uwagę.

 Czy zastanawialiście się kiedyś, nad tym że może czegoś nie być w umowie deweloperskiej ? art 22 ustawy deweloperskiej zawiera wyliczenie niezbędnych elementów, które powinniśmy znaleźć w naszej umowie z deweloperem.  Umowa deweloperska, na co zwrócić uwagę? Czytając...

Kupno domu od dewelopera.

Kupno domu od dewelopera.

 Osoby zainteresowane zakupem mieszkania lub domu od dewelopera w Swarzędzu i okolicach nie zawsze wiedzą o co pytać dewelopera? na co zwrócić uwagę? o jakie dokumenty poprosić. Niekiedy bywa tak, że zmęczeli licznymi poszukiwaniami swojego nowego domu, decydują się...

Zmiany treści umowy deweloperskiej.

Zmiany treści umowy deweloperskiej.

  Wszelkie zmiany treści umowy deweloperskiej powinny następować za zgodą stron umowy. Zwróć uwagę na to, aby umowa zawierała postanowienia , które wskazywać będą w jakich konkretnie okolicznościach możliwe są zmiany tej umowy. W innym przypadku postanowienia...

Prospekt informacyjny dewelopera.

Prospekt informacyjny dewelopera.

Obowiązkiem dewelopera jest zapewnienie nabywcy informacji o realizowanym przedsięwzięciu deweloperskim, w tym pełnej informacji o oferowanym nabywcy lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym. Współpracując z Wami zwracam uwagę na sytuację finansowo - prawną...