Dolina Michałówki w Garbach …

Dolina Michałówki w Garbach …

utworzone przez | Listopad 10, 2019 | 0 komentarzy

Garby to mała wieś, położona blisko Poznania w gminie Swarzędz. Są to tereny rozwojowe przeznaczone na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami.

Teren bardzo atrakcyjny inwestycyjnie, pięknie położony, blisko natury, lasu. Burmistrz Miasta i gminy Swarzędz przystąpił zgodnie z uchwałą nr 241/2009 z dnia 31 marca 2019 roku do sporządzenia miesjcowego planu zagospodarowania przestrzennego ” Dolina Michałówki”.

Garby rejon doliny Michałówki.

Plany inwestorskie przewidują zurbanizowanie terenu na przedłużeniu ul. Michałówki i wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej poprzez uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

Zalasewo, Garby – domy na sprzedaż.

W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Swarzędz teren położony między ul. Michałówką jest określony jako lasy, łąki, pola uprawne i tereny ogródków działkowych.

W przyszłości planuje się w tym miejscu zabudowę wielomieszkaniową jednorodzinną, rezydencjalną z określeniem tylnej linii zabudowy ok 25-30 m od ul. Michałówka.