Mieszkanie najlepszą inwestycją.
Niski poziom stop procentowych w ostatnim czasie przełożył się nie tylko na spadek kosztów kredytu, ale także na obniżenie oprocentowania lokat bankowych. Inwestorzy inwestują część swoich środków w zakup nieruchomości.

 

Chęć posiadania własnego mieszkania była i jest widoczna, niestety nie każdego może stać na posiadanie mieszkania lub domu co w obrazowy sposób obrazuje aktualną sytuację na rynku mieszkaniowym. Rynek krztałtują realne możliwości klientów kupujących nieruchomości, a jednym z kluczowych czynników , jakie mają na to wpływ  jest wysokość stóp procentowych. 

Jednym z kluczowych czynników mających wpływ na zainteresowanie zakupem mieszkań są ich ceny. Te mimo rosnącego popytu, są na stabilnym poziomie. Kilka lat temu kryzysy na rynku mieszkaniowym po części wywołało windowanie cen do całkowicie nierealnych poziomów. Ogólnie deweloperzy na rozsnący popyt reagują raczej zwiększeniem podaży, a nie podnoszeniem cen.

Ostatnio bardzo zwiększyło się zainteresowanie deweloperów zakupem terenów pod nowe inwestycje mieszkaniowe, czego skutkiem jest zwrost cen  gruntów budowalnych szczególnie położonych w okolicach Poznania.  Już teraz zdarzają się transakcje o wartości znacznie przewyższającej dotychczasowe stawki. Najeczęściej jest tak, że część deweloperów będzie próbowała przenieść rosnące koszty na klientów, podnosząc ceny mieszkań, a tylko nieznaczna część zdecyduje się utrzymać ceny mieszkań na aktualnym poziomie, akceptując przy tym osiąganie niższych marż z realizowanych projektów. Tendencja zwrostu cen gruntów dopiero zacznie być widoczna. Uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz prace projektowe wymagają wielomiesięcznej pracy. 

W poszukiwaniu alternatywnych rozwiązań, inwestorzy zmienili strukturę swojego portfela, inwestując część srodków w zakup nieruchomości, które docelowo przeznaczą na wynajem. Według aktualnych analiz – oczekiwana remontowność inwestycji w mieszkanie n a wynajem wynosi 4,77 proc.  Należy pamiętać, że zwrot kosztów poniesionych na zakup nieruchomości ( o ile zakupimy nieruchomość w cenie odpowiedniej dla inwestora) do zysku czynszu – jest na całkiem dobrym poziomie. Obecnie nakłady te zwracają się już po 15 latach. 

 

 

 

 

Pozostałe
O czym musisz pamiętać przed zawarciem umowy?

O czym musisz pamiętać przed zawarciem umowy?

Pamiętaj ! Prospekt informacyjny umożliwi Ci porównanie ofert deweloperów, wraz z załącznikami stanowi integralną część umowy, deweloper ma obowiązek sporządzić prospekt i bezpłatnie doręczyć go osobie zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej.

Zakup nieruchomości na rynku wtórnym

Zakup nieruchomości na rynku wtórnym

Niski poziom stop procentowych w ostatnim czasie przełożył się nie tylko na spadek kosztów kredytu, ale także na obniżenie oprocentowania lokat bankowych. Inwestorzy inwestują część swoich środków w zakup nieruchomości.

Obowiązek meldunkowy, a najem lokalu.

Obowiązek meldunkowy, a najem lokalu.

Zawarcie z najemcą umowy cywilnoprawnej, jaką jest umowa najmu lokalu, sprawia, że najemca staje się podmiotem dysponującym tytułem prawnym do lokalu i może zameldować się w nim bez zgody właściciela.

Odbiór mieszkania od dewelopera

Odbiór mieszkania od dewelopera

Co robić, gdy w nowym mieszkaniu ujawniły się wady? Po kilku miesiącach pojawiają się pęknięcia ścian, nie domykają się drzwi. Do odpowiedzialności za wady nieruchomości można pociągnąc dewelopera.