Kredyt hipoteczny warunki uzyskania.
Kupując mieszkanie lub dom na kredyt, warto dokładnie sprawdzić oferty i warunki kredytowe oferowane przez banki.

pPrzekazane przez bank informacje powinny być jasne i czytelne, w szczególności dotyczy to kredytów zabezpieczonych hipotecznie. Dlatego współpracujący z nami doradca DK Notus Andrzej Dąbrowski, expert ds. kredytów hipotecznych dołoży wszelkich starań, aby przekazane informacje dotyczące warunków udzielenia kredytów były dla Was zrozumiałe, jednoznaczne i czytelne.

Przez zawarciem umowy kredytowej powinno się otrzymać wszelkie informacje istotne dla oceny ryzyka i kosztów związanych z zawarciem umowy, a także informacji w zakresie np. wysokości raty kredytu i okresu kredytowania, w jaki sposób powinno się spłacać kredyt, aby oddać do banku jak naj mniej, całkowity koszt kredytu z uwzględnieniem ubezpieczeń zawartych w związku z kredytem i co najważniejsze ryzyka zmiennej stopy.

Rekomenduje się, aby bank udzialił kupującemu kredytu w walucie w jakiej uzyskuje dochód. Określić okres kredytownia – czy jest to na 25 lat czy więcej.  zgodnie z rekomendacją S, bank powinien przedstawić klienowi:

– różnicę pomiędzy wysokością maksymalnej zdolności kredytowej, a wysokością maksymalnej zdolności kredytowej uzyskanej w oparciu o 25 letni okres kredytowania;

– różnicę pomiędzy wysokością raty spłaty uzyskanych dzięki wydlużeniu okresu kredytowania powyżej 25 lat, a wysokością raty spłaty uzyskanych w oparciu o 25 letni okres kredytowania;

– różnicę w całkowitym koszcie kredytu tj. odsetkowym i innym, pomiędzy kredytem zaciąganym na planowany okres spłaty – przekraczający 25 lat, a kredytem udzielonym na 25 lat.

Kredytobiorca powinien uzyskać również wszelkie informacje dotyczące umowy ubezpieczenia. Bardzo ważny jest czas niezbędny do zapoznania się z treścią umowy oraz analizy zaproponowanych w niej warunków, tak aby można było podjąć decyzję o podpisaniu umowy przy pełnej znajomości treści zawartej w umowie, warunków, niezbędnych informacji, wyjaśnień.

Bank powinien regularnie informować o wszelkich informacjach dotyczących warunków zawartej umowy, zmianach stóp procentowych, zasad ustalania spreadu walutowego.

Musisz znać cały koszt kredytu oraz wysokość rzeczywistej rocznej stopy procentowej, uwzględniając koszty znane w momencie zawarcia umowy kredytowej w banku.

 Pamiętaj! 

Nie ponosisz kosztów związanych z analizą zdolności kredytowej, przedstawieniem warunków kredytowych banków. Masz prawo do pełnego zapoznania się z treścią umowy kredytu, warunkami spłaty, oprocentowanie kredytu, treścią umowy itp. 

W przypadku pytań, skontaktuj się z nami!

 

Pozostałe
Kupno mieszkania – porady

Kupno mieszkania – porady

Kupno mieszkania - porady.  Jesteś zainteresowany zakupem nowego mieszkania? Pamiętaj, aby dobrze sprawdzić nieruchomość. Czy wiesz jak sprawdzić inwestycję i dewelopera zamim podpiszesz umowę. Planując zakup nieruchomości warto się do niej odpowiednio...

Doradca kredytowy.

Doradca kredytowy.

Wszelkie zmiany treści umowy deweloperskiej powinny następować za zgodą stron umowy. Zwróciłabym uwagę na to, aby zmiany te były uzasadnione i znalazły podstawę w treści postanowień zawartej umowy.

Uokik klauzule niedozwolone umowa deweloperska

Uokik klauzule niedozwolone umowa deweloperska

Jakie postanowienia w umowach deweloperskich budzą wątpliwości? Jednostronne określenie przez dewelopera warunków zwrotu środków w przypadku odstąpienia od umowy innego niż na podstawie art 29 ustawy deweloperskiej. W przypadku rozwiązania takiej umowy strony...