Kupno domu od dewelopera.
Każdy etap zakupu nieruchomości od dewelopera jest inny - są cztery i każdy z nich dotyczy innych czynności.

 Osoby zainteresowane zakupem mieszkania lub domu od dewelopera w Swarzędzu i okolicach nie zawsze wiedzą o co pytać dewelopera? na co zwrócić uwagę? o jakie dokumenty poprosić. Niekiedy bywa tak, że zmęczeli licznymi poszukiwaniami swojego nowego domu, decydują się na coś co odpowiada im pod względem lokalizacji, ale nie do końca zwracają uwagę na sttandardy. 

Często zauważam również, że zainteresowani zakupem, tracą czujność, piękne wizualizacje, zapewnienia dewelopera o szybkiej realizacji procesu inwestycyjnego często rozkładają się w czasie. 

Na tym etapie zakupu nieruchomości pytanie np. o wygląd łazienki, sąsiadów, a czy napewno deweloper wybuduje nie ma sęsu, gdyż odpowiedź jest zawsze taka sama. 

Napisze Ci poniżej jakie są etapy nabywania nieruchomości – ogólnie, abyś tylko wiedział jak się zachować na początkowym etapie. 

1. Uzyskanie przez kupującego zainteresowanego zakupem nieruchomości deweloperskiej – prospektu informacyjnego zawierajacego głowne informacje dotyczące planowanego przedsięwzięcia deweloperskiego. 

2. Zawarcie umowy rezerwacyjnej, nie stanowi jednak niezbędnego etapu nabywania nieruchomości przez kupującego;

3. Zawarcie umowy przedwstępnej, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do zawarcia umowy deweloperskiej w rozumieniu przepisów ustawy lub w odniesieniu do przedsięwzięć deweloperskich ukończonych i oddanych do użytku;

4. Zawarcie umowy deweloperskiej w kancelarii notarialnej;

5. Wpis do ksiegi wieczystej nieruchomości roszczeń nabywcy o wybudowanie przed dewelopera lokalu i przeniesienia na nabywcę prawa własności. 

6. Realizacja harmonogramu przedsiewzięcia – co najmniej powinny być cztery etapy wraz z określeniem procentowej wysokosci kosztów przypadających na ten etap;

7. Odbiór przez kupującego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego od dewelopera na podstawie decyzji właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie budynku wielomieszkaniowego – na podstawie skierowanego przez dewelopera do właściwego organu zawiadomienia o zakończeniu budowy i braku sprzeciwu tego organu wyrażonego w drodze decyzji w ciągu 21 dni licząc od otrzymania zawiadomienia. Pamiętaj ! odbierając lokal możesz skorzystać z własnego rzeczoznawcy i zgłaszać deweloperowi wady lokalu.

8. Najprzyjemniejszy moment. Przeniesienie na nabywcę prawa własności w formie aktu notarialnego, w ramach którego zawarty jest wniosek do sądu wieczystoksięgowego o założenie nowej księgi wieczystej i ujawnienie nabywcy w jej dziale II – wpis aktu notarialnego, notariusz ma obowiązek przesłać do sądu wieczystoksięgowego na ul. Młyńską w Poznaniu. 

 Nie musisz być sam ! 

 

 

Pozostałe
Kupno mieszkania – porady

Kupno mieszkania – porady

Kupno mieszkania - porady.  Jesteś zainteresowany zakupem nowego mieszkania? Pamiętaj, aby dobrze sprawdzić nieruchomość. Czy wiesz jak sprawdzić inwestycję i dewelopera zamim podpiszesz umowę. Planując zakup nieruchomości warto się do niej odpowiednio...

Forma umowy deweloperskiej i podział kosztów jej zawarcia

Forma zawarcia umowy deweloperskiej i koszty notarialne. W związku z tym, iż umowa deweloperska musi być zawarta w formie aktu notarialnego, ustawodawca postanowił ustawowo rozdzielić wynikające stąd koszty notarialne i sądowe po połowie pomiędzy dewelopera i nabywcę...

Procedura wypłacenia środków przez bank.

Procedura wypłacenia środków przez bank.

Procedura wypłacenia środków przez bank.Jak wygląda wypłata środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego w razie rozwiązania umowy deweloperskiej przez bank. Podstawowym warunkiem zwrotu nabywcy zgromadzonych przez niego środków jest otrzymanie przez bank zgodnych...

Odbiór lokalu, domu i zgłaszanie wad.

Odbiór lokalu, domu i zgłaszanie wad.

Odbiór lokalu, domu i zgłaszanie wad deweloperowi.    Zgodnie z art 27 ust. 1 ustawy deweloperskiej, deweloper przed przeniesieniem na nabywcę prawa, musi przedstawić lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny gotowy do odbioru. Warto pamiętać, że może to nastąpić...

Umowa deweloperska, a  wpis roszczeń do księgi wieczystej.

Umowa deweloperska, a wpis roszczeń do księgi wieczystej.

Umowa deweloperska, a wpis roszczeń do księgi wieczystej.    Zgodnie z art 23 ust 2 ustawy w księdze wieczystej przeprowadzonej dla nieruchomości, dla której ma zostać przeprowadzone lub jest już prowadzone przedsięwzięcie deweloperskie - ujawnia się roszczenie...

Uokik klauzule niedozwolone umowa deweloperska

Uokik klauzule niedozwolone umowa deweloperska

Jakie postanowienia w umowach deweloperskich budzą wątpliwości? Jednostronne określenie przez dewelopera warunków zwrotu środków w przypadku odstąpienia od umowy innego niż na podstawie art 29 ustawy deweloperskiej. W przypadku rozwiązania takiej umowy strony...

Kupno działki pod budowe domu

Kupno działki pod budowe domu

Osoby nabywające z nami nieruchomość, działkę pod budowę domu, grunt inwestycyjny mają świadomość jaki jest zakres możliwości wykorzystania nieruchomości w przyszłości, tym bardziej jeśli planują budowę swojego domu za kilka lat. Przekazanie im kompletnej informacji...

Umowa deweloperska na co zwrócić uwagę.

Umowa deweloperska na co zwrócić uwagę.

 Czy zastanawialiście się kiedyś, nad tym że może czegoś nie być w umowie deweloperskiej ? art 22 ustawy deweloperskiej zawiera wyliczenie niezbędnych elementów, które powinniśmy znaleźć w naszej umowie z deweloperem.  Umowa deweloperska, na co zwrócić uwagę? Czytając...

Zmiany treści umowy deweloperskiej.

Zmiany treści umowy deweloperskiej.

  Wszelkie zmiany treści umowy deweloperskiej powinny następować za zgodą stron umowy. Zwróć uwagę na to, aby umowa zawierała postanowienia , które wskazywać będą w jakich konkretnie okolicznościach możliwe są zmiany tej umowy. W innym przypadku postanowienia...