Kupno mieszkania lub domu – etapy.
Chcąc kupić mieszkanie od dewelopera musisz przejść przez kilka etapów: powcząwszy od analizy projektu inwestycji dewelopeskiej, prospektu informacyjnego, zawarcie umów, realizacji, harmonogram płatności, etapy budowy po odbiór i nabycie prawa własności.

 Proces nabywania nieruchomości na rynku deweloperskim przez nabywcę podzieliłabym na kilka etapów. 

1. Uzyskanie przez zainteresowanego nabyciem nieruchomości deweloperskiej prospektu informacyjnego zawierającego szczegółowe informacje dotyczącego planowanego przedsięwzięcia deweloperskiego. 

2. Zawarcie umowy rezerwacyjnej ( nie stanowi jednak niezbędnego etapu nabywania nieruchomości przez kupującego);

3. Zawarcie umowy przedwstępnej na podstawie, której deweloper zobowiązuje się do zawarcia umowy deweloperskiej w rozumieniu przepisów ustawy lub w odniesieniu do przedsięwzięć deweloperskich ukończonych i oddanych do użytku albo w odniesieniu do lokalu użytkowego (garaż, boks, miejsce parkingowe lub udziału w takim lokalu);

4. Zawarcie umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego;

5. Wpis do księgi wieczystej nieruchomości, roszczeń nabywcy o wybudowanie przez dewelopera lokalu i przeniesienie na nabywcę prawa własności (użytkowania wieczystego);

6. Realizacja harmonogramu przedsięwzięcia deweloperskiego, co najmniej powinny być cztery etapy wraz z określeniem procentowej wysokości kosztów przypadających na każdy etap;

7. Odbiór przez nabywcę lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie budynku wielomieszkaniowego lub domu jednorodzinnego na podstawie skierowanego przez dewelopera do właściwego organu zawiadomienia o zakończeniu budowy i braku sprzeciwu tego organu wyrażonego w drodze decyzji w ciągu 21 dni od otrzymania zawiadomienia. Odbierając lokal od dewelopera warto skorzystać  z pomocy własnego rzeczoznawcy i zgłaszać deweloperowi wady lokalu;

8. Przeniesienie na nabywcę prawa własności w dodze aktu notarialnego w ramach, którego zawarty jest wniosek do sądu wieczystoksięgowego o założenie nowej księgi wieczystej i ujawnienie nabywcy w jej dziale II – wpis aktu notariusz ma obowiązek przesłać do sądu wieczystoksięgowego w terminie 3 dni od dnia sporządzenia aktu, po przeniesieniu na nabywcę prawa własności nieriuchomości można między innymi zacząć prace remontowe;

9 Wpis nabywcy prawa własności do księgi wieczystej jest niezbędny do powstania odrębnej własności lokalu oraz do nabywcia od dewelopera użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością domu jednorodzinnego wzniesionego na tym gruncie.

 

 

 

 

Moi drodzy, zakup nieruchomości od dewelopera to ważne wydarzenie w waszym życiu. Warto sprawdzić inwestycję, dewelopera, zapisy w umowach, terminy, płatności itp. Przez ostatnie lata kupiłam wspólnie z Wami wiele nieruchomości w Poznaniu, chętnie dzielę się  wiedzą, doświadczeniem, pomagam, doradzam. Najpiękniejszym momentem w mojej pracy jest Wasza radość jak odbieracie klucze do własnego mieszkania lub domu.

Pytajcie? spełniajcie swoje marzenia o własnym domu.

www.taterka.com.pl 

 

 

Pozostałe
Kupno mieszkania – porady

Kupno mieszkania – porady

Kupno mieszkania - porady.  Jesteś zainteresowany zakupem nowego mieszkania? Pamiętaj, aby dobrze sprawdzić nieruchomość. Czy wiesz jak sprawdzić inwestycję i dewelopera zamim podpiszesz umowę. Planując zakup nieruchomości warto się do niej odpowiednio...

Forma umowy deweloperskiej i podział kosztów jej zawarcia

Forma zawarcia umowy deweloperskiej i koszty notarialne. W związku z tym, iż umowa deweloperska musi być zawarta w formie aktu notarialnego, ustawodawca postanowił ustawowo rozdzielić wynikające stąd koszty notarialne i sądowe po połowie pomiędzy dewelopera i nabywcę...

Procedura wypłacenia środków przez bank.

Procedura wypłacenia środków przez bank.

Procedura wypłacenia środków przez bank.Jak wygląda wypłata środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego w razie rozwiązania umowy deweloperskiej przez bank. Podstawowym warunkiem zwrotu nabywcy zgromadzonych przez niego środków jest otrzymanie przez bank zgodnych...

Odbiór lokalu, domu i zgłaszanie wad.

Odbiór lokalu, domu i zgłaszanie wad.

Odbiór lokalu, domu i zgłaszanie wad deweloperowi.    Zgodnie z art 27 ust. 1 ustawy deweloperskiej, deweloper przed przeniesieniem na nabywcę prawa, musi przedstawić lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny gotowy do odbioru. Warto pamiętać, że może to nastąpić...

Umowa deweloperska, a  wpis roszczeń do księgi wieczystej.

Umowa deweloperska, a wpis roszczeń do księgi wieczystej.

Umowa deweloperska, a wpis roszczeń do księgi wieczystej.    Zgodnie z art 23 ust 2 ustawy w księdze wieczystej przeprowadzonej dla nieruchomości, dla której ma zostać przeprowadzone lub jest już prowadzone przedsięwzięcie deweloperskie - ujawnia się roszczenie...

Uokik klauzule niedozwolone umowa deweloperska

Uokik klauzule niedozwolone umowa deweloperska

Jakie postanowienia w umowach deweloperskich budzą wątpliwości? Jednostronne określenie przez dewelopera warunków zwrotu środków w przypadku odstąpienia od umowy innego niż na podstawie art 29 ustawy deweloperskiej. W przypadku rozwiązania takiej umowy strony...

Kupno działki pod budowe domu

Kupno działki pod budowe domu

Osoby nabywające z nami nieruchomość, działkę pod budowę domu, grunt inwestycyjny mają świadomość jaki jest zakres możliwości wykorzystania nieruchomości w przyszłości, tym bardziej jeśli planują budowę swojego domu za kilka lat. Przekazanie im kompletnej informacji...

Umowa deweloperska na co zwrócić uwagę.

Umowa deweloperska na co zwrócić uwagę.

 Czy zastanawialiście się kiedyś, nad tym że może czegoś nie być w umowie deweloperskiej ? art 22 ustawy deweloperskiej zawiera wyliczenie niezbędnych elementów, które powinniśmy znaleźć w naszej umowie z deweloperem.  Umowa deweloperska, na co zwrócić uwagę? Czytając...

Kupno domu od dewelopera.

Kupno domu od dewelopera.

 Osoby zainteresowane zakupem mieszkania lub domu od dewelopera w Swarzędzu i okolicach nie zawsze wiedzą o co pytać dewelopera? na co zwrócić uwagę? o jakie dokumenty poprosić. Niekiedy bywa tak, że zmęczeli licznymi poszukiwaniami swojego nowego domu, decydują się...