Kupno działki pod budowe domu
Osoby nabywające z nami działkę mają świadomość jaki jest zakres możliwości wykorzystania nieruchomości w przyszłości.

Osoby nabywające z nami nieruchomość, działkę pod budowę domu, grunt inwestycyjny mają świadomość jaki jest zakres możliwości wykorzystania nieruchomości w przyszłości, tym bardziej jeśli planują budowę swojego domu za kilka lat.

Przekazanie im kompletnej informacji jest niezbędne w szczególności w sprzedaży działki. Należy zwrócić wagę, na zagadnienia wynikajace z obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, a niekiedy zachodzi konieczność uszczegółowienia tych danych dzięki uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy. 

Właściciele nieruchomości nieraz mają nadmierne dobre przekonanie o zaletach swojej nieruchomości, co znajduje oddzwierciedlenie w żądanej cenie. Jednakże po bliższym sprawdzeniu wszystkich okoliczności okazuje się, że nieruchomość ta posiada liczne ograniczenia wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego. Należy pamiętać, że uszczegółowienie postanowień planu następuje między innymi poprzez posłużenie się, przez odpowiednie władze, terminami określonymi w prawie budowlanym, czy też normami lub zasadami występującymi we wskazanym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.

 Podstawowymi aktami prawnymi, które mogą nas w tych sprawach interesować są: ustawa Prawo budowalne z dnia 30 kwietnia 2004 r., ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku, rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

 

 

Pozostałe
Kupno mieszkania – porady

Kupno mieszkania – porady

Kupno mieszkania - porady.  Jesteś zainteresowany zakupem nowego mieszkania? Pamiętaj, aby dobrze sprawdzić nieruchomość. Czy wiesz jak sprawdzić inwestycję i dewelopera zamim podpiszesz umowę. Planując zakup nieruchomości warto się do niej odpowiednio...

Doradca kredytowy.

Doradca kredytowy.

Wszelkie zmiany treści umowy deweloperskiej powinny następować za zgodą stron umowy. Zwróciłabym uwagę na to, aby zmiany te były uzasadnione i znalazły podstawę w treści postanowień zawartej umowy.

Uokik klauzule niedozwolone umowa deweloperska

Uokik klauzule niedozwolone umowa deweloperska

Jakie postanowienia w umowach deweloperskich budzą wątpliwości? Jednostronne określenie przez dewelopera warunków zwrotu środków w przypadku odstąpienia od umowy innego niż na podstawie art 29 ustawy deweloperskiej. W przypadku rozwiązania takiej umowy strony...