Odbiór lokalu, domu i zgłaszanie wad.

Odbiór lokalu, domu i zgłaszanie wad deweloperowi. 

 

Zgodnie z art 27 ust. 1 ustawy deweloperskiej, deweloper przed przeniesieniem na nabywcę prawa, musi przedstawić lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny gotowy do odbioru. Warto pamiętać, że może to nastąpić dopiero po zawiadomieniu o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego, przy jednoczesnym braku sprzeciwu ze strony właściwego organu, albo na podstawie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

Podczas takiego odbioru – deweloper sporządza protokół. Możesz wtedy zgłaszać wady, które zauważyłeś w lokalu. 

Deweloper nie może sam dokonać odbioru lokalu. Musisz być przy tej czynności obecny. Jeśli nie możesz być na miejscu w terminie wyznaczonym przez dewelopera, ustal nowy termin lub wyznacz osobę upoważnioną do odbioru lokalu w Twoim imieniu. 

W przypadku zgłoszenia wad: w jakim trybie i terminie deweloper powinien je rozpatrzyć ?

Deweloper jest zobowiązany w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania protokołu, doręczyć nabywcy oświadczenie o uznaniu wad lub oświadczenie o odmowie uznania wad, a także jeśli nie uznaje to powinien wskazać jakie są przyczyny.  Natomiast w terminie 30 dni licząc od nia podpisania protokołu, deweloper musi usunąć uznane wady lokalu mieszkalnegolub domu jednorodzinnego.  Jeżeli deweloper, mimo zachowania należytej staranności nie usunie wady w powyższym terminie – wtedy powinien wskazać nowy termin, w którym możliwe jest usunięcie wad wraz z uzasadnieniem opóźnienia. Najczęściej opóźnienia wynikają z tego, że część z tych prac zlecone zostało podwykonawcom, którzy muszą dokonać tej naprawy lub wymiany. 

Jak to wygląda w praktyce? 

Jest tak, że deweloperzy zabezpieczają się w umowach stosując zapisy dotyczące usunięcia wad powstałych w lokalu wydłużając termin usunięcia tych wad. W umowach deweloperskich można znaleźć zapisy, że spółka zobowiązuje się usunąć uznane wady dotyczące np. mieszkania, komórki w hali garażowej, miejsca postojowego, balkonów, okien itp. wskazując inny termin usunięcia wad wraz z uzadadnieniem. 

 

 

Pozostałe
Kupno mieszkania – porady

Kupno mieszkania – porady

Kupno mieszkania - porady.  Jesteś zainteresowany zakupem nowego mieszkania? Pamiętaj, aby dobrze sprawdzić nieruchomość. Czy wiesz jak sprawdzić inwestycję i dewelopera zamim podpiszesz umowę. Planując zakup nieruchomości warto się do niej odpowiednio...

Doradca kredytowy.

Doradca kredytowy.

Wszelkie zmiany treści umowy deweloperskiej powinny następować za zgodą stron umowy. Zwróciłabym uwagę na to, aby zmiany te były uzasadnione i znalazły podstawę w treści postanowień zawartej umowy.

Uokik klauzule niedozwolone umowa deweloperska

Uokik klauzule niedozwolone umowa deweloperska

Jakie postanowienia w umowach deweloperskich budzą wątpliwości? Jednostronne określenie przez dewelopera warunków zwrotu środków w przypadku odstąpienia od umowy innego niż na podstawie art 29 ustawy deweloperskiej. W przypadku rozwiązania takiej umowy strony...