Odbiór lokalu, domu i zgłaszanie wad.

Odbiór lokalu, domu i zgłaszanie wad deweloperowi. 

 

Zgodnie z art 27 ust. 1 ustawy deweloperskiej, deweloper przed przeniesieniem na nabywcę prawa, musi przedstawić lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny gotowy do odbioru. Warto pamiętać, że może to nastąpić dopiero po zawiadomieniu o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego, przy jednoczesnym braku sprzeciwu ze strony właściwego organu, albo na podstawie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

Podczas takiego odbioru – deweloper sporządza protokół. Możesz wtedy zgłaszać wady, które zauważyłeś w lokalu. 

Deweloper nie może sam dokonać odbioru lokalu. Musisz być przy tej czynności obecny. Jeśli nie możesz być na miejscu w terminie wyznaczonym przez dewelopera, ustal nowy termin lub wyznacz osobę upoważnioną do odbioru lokalu w Twoim imieniu. 

W przypadku zgłoszenia wad: w jakim trybie i terminie deweloper powinien je rozpatrzyć ?

Deweloper jest zobowiązany w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania protokołu, doręczyć nabywcy oświadczenie o uznaniu wad lub oświadczenie o odmowie uznania wad, a także jeśli nie uznaje to powinien wskazać jakie są przyczyny.  Natomiast w terminie 30 dni licząc od nia podpisania protokołu, deweloper musi usunąć uznane wady lokalu mieszkalnegolub domu jednorodzinnego.  Jeżeli deweloper, mimo zachowania należytej staranności nie usunie wady w powyższym terminie – wtedy powinien wskazać nowy termin, w którym możliwe jest usunięcie wad wraz z uzasadnieniem opóźnienia. Najczęściej opóźnienia wynikają z tego, że część z tych prac zlecone zostało podwykonawcom, którzy muszą dokonać tej naprawy lub wymiany. 

Jak to wygląda w praktyce? 

Jest tak, że deweloperzy zabezpieczają się w umowach stosując zapisy dotyczące usunięcia wad powstałych w lokalu wydłużając termin usunięcia tych wad. W umowach deweloperskich można znaleźć zapisy, że spółka zobowiązuje się usunąć uznane wady dotyczące np. mieszkania, komórki w hali garażowej, miejsca postojowego, balkonów, okien itp. wskazując inny termin usunięcia wad wraz z uzadadnieniem. 

 

 

Pozostałe
POZNAŃ, Piątkowo os. Jana III Sobieskiego 28/WYNAJĘTE

POZNAŃ, Piątkowo os. Jana III Sobieskiego 28/WYNAJĘTE

Umowa najmu na rok z możliwością przedłużeniaPOZNAŃ PIĄTKOWOMieszkanie 2 pokojowe położone jest na osiedlu Jana III Sobieslkiego na Poznańskim Piątkowie. Blok z  1980 roku, niski, duży słoneczny balkon, zadbana klatka schodowa, mili sąsiedzi. Szybki dojazd do centrum...

Kupno mieszkania – porady

Kupno mieszkania – porady

Kupno mieszkania - porady.  Jesteś zainteresowany zakupem nowego mieszkania? Pamiętaj, aby dobrze sprawdzić nieruchomość. Czy wiesz jak sprawdzić inwestycję i dewelopera zamim podpiszesz umowę. Planując zakup nieruchomości warto się do niej odpowiednio...

Forma umowy deweloperskiej i podział kosztów jej zawarcia

Forma umowy deweloperskiej i podział kosztów jej zawarcia

Forma zawarcia umowy deweloperskiej i koszty notarialne. W związku z tym, iż umowa deweloperska musi być zawarta w formie aktu notarialnego, ustawodawca postanowił ustawowo rozdzielić wynikające stąd koszty notarialne i sądowe po połowie pomiędzy dewelopera i nabywcę...

Procedura wypłacenia środków przez bank.

Procedura wypłacenia środków przez bank.

Procedura wypłacenia środków przez bank.Jak wygląda wypłata środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego w razie rozwiązania umowy deweloperskiej przez bank. Podstawowym warunkiem zwrotu nabywcy zgromadzonych przez niego środków jest otrzymanie przez bank zgodnych...

Umowa deweloperska, a  wpis roszczeń do księgi wieczystej.

Umowa deweloperska, a wpis roszczeń do księgi wieczystej.

Umowa deweloperska, a wpis roszczeń do księgi wieczystej.    Zgodnie z art 23 ust 2 ustawy w księdze wieczystej przeprowadzonej dla nieruchomości, dla której ma zostać przeprowadzone lub jest już prowadzone przedsięwzięcie deweloperskie - ujawnia się roszczenie...

Uokik klauzule niedozwolone umowa deweloperska

Uokik klauzule niedozwolone umowa deweloperska

Jakie postanowienia w umowach deweloperskich budzą wątpliwości? Jednostronne określenie przez dewelopera warunków zwrotu środków w przypadku odstąpienia od umowy innego niż na podstawie art 29 ustawy deweloperskiej. W przypadku rozwiązania takiej umowy strony...

Kupno działki pod budowe domu

Kupno działki pod budowe domu

Osoby nabywające z nami nieruchomość, działkę pod budowę domu, grunt inwestycyjny mają świadomość jaki jest zakres możliwości wykorzystania nieruchomości w przyszłości, tym bardziej jeśli planują budowę swojego domu za kilka lat. Przekazanie im kompletnej informacji...

Umowa deweloperska na co zwrócić uwagę.

Umowa deweloperska na co zwrócić uwagę.

 Czy zastanawialiście się kiedyś, nad tym że może czegoś nie być w umowie deweloperskiej ? art 22 ustawy deweloperskiej zawiera wyliczenie niezbędnych elementów, które powinniśmy znaleźć w naszej umowie z deweloperem.  Umowa deweloperska, na co zwrócić uwagę? Czytając...

Kupno domu od dewelopera.

Kupno domu od dewelopera.

 Osoby zainteresowane zakupem mieszkania lub domu od dewelopera w Swarzędzu i okolicach nie zawsze wiedzą o co pytać dewelopera? na co zwrócić uwagę? o jakie dokumenty poprosić. Niekiedy bywa tak, że zmęczeli licznymi poszukiwaniami swojego nowego domu, decydują się...

Zmiany treści umowy deweloperskiej.

Zmiany treści umowy deweloperskiej.

  Wszelkie zmiany treści umowy deweloperskiej powinny następować za zgodą stron umowy. Zwróć uwagę na to, aby umowa zawierała postanowienia , które wskazywać będą w jakich konkretnie okolicznościach możliwe są zmiany tej umowy. W innym przypadku postanowienia...

Prospekt informacyjny dewelopera.

Prospekt informacyjny dewelopera.

Obowiązkiem dewelopera jest zapewnienie nabywcy informacji o realizowanym przedsięwzięciu deweloperskim, w tym pełnej informacji o oferowanym nabywcy lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym. Współpracując z Wami zwracam uwagę na sytuację finansowo - prawną...