Podpisujesz umowę rezerwacyjną z deweloperem.

Podpisujesz umowę rezerwacyjną z deweloperem.

utworzone przez | Styczeń 15, 2020 | 0 komentarzy

Umowa rezerwacyjna zawierana jest pomiędzy nabywcą, a deweloperem lub między nabywcą a podmiotem prowadzącym w jego imieniu sprzedaż np. może być to biuro nieruchomości.

Przedmiotem umowy rezerwacyjnej jest mieszkanie lub dom jednorodzinny oznaczony pod jakimś numerem np. 10. W umowie tej wskazana jest również pow. użytkowa poszczególnych powierzchni: powierzchnia użytkowa mieszkania, garażu. Powinien być określony również sposób korzystania z części wspólnych np. może on dotyczyć miejsca postojowego zlokalizowanego przed posesją, czy ogrodu.

Na podstawie tej umowy deweloper najczęśniej zobowiązuje się do czasowego wyłączenia z oferty konkretnego lokalu, w zamian za odpowiednią opłatę wnoszoną przez nabywcę. O jakim okresie mówimy – jest to najcześniej 30 dni lub 45 dni. W tym czasie oferta sprzedaży nie powinna być prezentowana innym zainteresowanym.

Rezerwacja może być także w formie ustnej, umawiamy się z deweloperem, że w określonym czasie potwierdzimy, czy nabywamy nieruchomość, czy nie. Wiąże to się np. z koniecznością dokonania analizy zdolności kredytowej w banku. Zawierane mogą być w trakcie budowy, czyli w czasie w którym nie wydano jeszcze pozwolenia na użytkowanie, jak i czasie w którym deweloper zakończył już inwestycję i uzyskał takie pozwolenie.

Spotyka się także umowy rezerwacyjne, zawierające zobowiązanie dewelopera do zawarcia umowy przedwstępnej albo umowy deweloperskiej dotyczącej już konkretnego lokalu.

W umowie rezerwacyjnej musi być określona cena za jaką zobowiązujemy się nabyć nieruchomość od dewelopera. Kwota ta powinna być określona brutto.

Opłata rezerwacyjna pobierana jest przez dewelopera. W przypadku niezawarcia umowy np. przedwstępnej, umowy deweloperskiej, umowy sprzedaży – wpłaconą kwotę może deweloper zachować lub zwrócić. Wszystko zależy od tego jakie warunki zaproponuje nam deweloper. Myślę, że statystycznie jednak większość deweloperów zachowuje wpłacone kwoty rezerwacji, ale są i tacy, którzy zwracają zainteresowanym bez żadnego problemu.

Niektórzy deweloperzy w swoich umowach stosują zapisy, że zwrócą wpłaconą kwotę zainteresowanemu w przypadku, gdy rozwiązanie umowy nastąpi z przyczyn niezależnych od stron ( określając tym samym nie 45 dniowy termin, a termin dłuższy np. 90 dni).

Umowa ta może zostać zawarta pod warunkiem np. że dokonamy wpłaty określonej kwoty w terminie np. 3 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy rezerwacyjnej. Z tego co wiedzę na rynku deweloperskim kwoty rezerwacji są różne od 3.000 zł, 5.000 zł, 10% wartości lokalu, 14.000 zł wartości lokalu i chyba nie więcej. Osobiście wyraziłabym zgodę na wpłatę najniższą jeśli nie podlega zwrotowi, jeśli tak to w zasadzie nie ma to większego znaczenia – skoro i tak deweloper ją zwróci lub zostanie pomniejszona kwota sprzedaży.

Ustawodawca w zasadzie nie wykluczył możliwości zawierania umowy rezerwacyjnej z deweloperem, ale należy pamiętać iż zawieranie tych umów nie powinno prowadzić do obejścia przepisów ustawy o ochronie praw nabywcy i lokalu mieszkalnego.