Procedura wypłacenia środków przez bank.

Procedura wypłacenia środków przez bank.

Jak wygląda wypłata środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego w razie rozwiązania umowy deweloperskiej przez bank.

Podstawowym warunkiem zwrotu nabywcy zgromadzonych przez niego środków jest otrzymanie przez bank zgodnych oświadczeń woli przewidujących sposób podziału środków zgromadzonych na mieszkaniowym rachunku powierniczym, które przypadają nabywcy. Bank może je otrzymać od dowolnej osoby – najczęściej będzie to jedna ze stron umowy deweloperskiej, zazwyczaj nabywca, który ma interes w uzyskaniu zwrotu tych środków.

Ważne jest to, aby dokument lub dokumenty zawierające oświadczenie lub oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy deweloperskiej nie wynikał z art. 29 ustawy deweloperskiej. W jakim terminie ? – ustawodawca nie określa dokładnego terminu na przedstawienie bankowi porozumienia o podziale środków zgromadzonych na mieszkaniowym rachunku powierniczym.  Dobrze jest tjednak poinformować bank o rozwiązaniu umowy deweloperskiej, albowiem nawet jeśli nie będzie on dysponował jeszcze oświadczeniami w sprawie podziału środków,to powinien wstrzymać się z przekazaniem deweloperowi środków nabywcy zgromadzonych na mieszkaniowym rachunku powierniczym ( w szczególności, gdy mamy rachunek powierniczy otwarty). 

Brak porozumienia między deweloperem, a nabywcą. 

Bank działa zgodnie z wolą stron: treścią prozumienia między nabywcą, a deweloperem. Warto wspólnie ustalić podział środków, gdyż brak tych ustaleń, czyli braku porozumienia uniemożliwia bankowi ich wypłatę jakiejkolwiek ze stron. Postępowania pomiędzy deweloperem, a nabywcą mogą ciągnąć się latami, w tym czasie umowa o rachunek powierniczy z bankiem może wygasnąć, bank wtedy przekaże nasze środki do depozytu sądowego. 

Dodatkowe warunki banku.

Bank może uzależniać zwrot nabywcy środków od przedstawienia dodatkowych dokumentów lub złożenia przez nabywcę dodatkowych oświadczeń, które uzupełniają wymóg przedstawienia zgodnych oświadczeń woli o podziale środków (np. wskazanie przez nabywcę lub dewelopera numeru rachunku bankowego, na który miałby nastąpić zwrot środków).

 W jakim terminie bank zwróci środki?

Środki powinny zostać zwrócone przez bank niezwłocznie po otrzymaniu zgodnych oświadczeń stron umowy deweloperskiej, względnie innych dokumentów lub oświadczeń wskazanych powyżej. 

 

 

Pozostałe
POZNAŃ, Piątkowo os. Jana III Sobieskiego 28/WYNAJĘTE

POZNAŃ, Piątkowo os. Jana III Sobieskiego 28/WYNAJĘTE

Umowa najmu na rok z możliwością przedłużeniaPOZNAŃ PIĄTKOWOMieszkanie 2 pokojowe położone jest na osiedlu Jana III Sobieslkiego na Poznańskim Piątkowie. Blok z  1980 roku, niski, duży słoneczny balkon, zadbana klatka schodowa, mili sąsiedzi. Szybki dojazd do centrum...

Kupno mieszkania – porady

Kupno mieszkania – porady

Kupno mieszkania - porady.  Jesteś zainteresowany zakupem nowego mieszkania? Pamiętaj, aby dobrze sprawdzić nieruchomość. Czy wiesz jak sprawdzić inwestycję i dewelopera zamim podpiszesz umowę. Planując zakup nieruchomości warto się do niej odpowiednio...

Forma umowy deweloperskiej i podział kosztów jej zawarcia

Forma umowy deweloperskiej i podział kosztów jej zawarcia

Forma zawarcia umowy deweloperskiej i koszty notarialne. W związku z tym, iż umowa deweloperska musi być zawarta w formie aktu notarialnego, ustawodawca postanowił ustawowo rozdzielić wynikające stąd koszty notarialne i sądowe po połowie pomiędzy dewelopera i nabywcę...

Odbiór lokalu, domu i zgłaszanie wad.

Odbiór lokalu, domu i zgłaszanie wad.

Odbiór lokalu, domu i zgłaszanie wad deweloperowi.    Zgodnie z art 27 ust. 1 ustawy deweloperskiej, deweloper przed przeniesieniem na nabywcę prawa, musi przedstawić lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny gotowy do odbioru. Warto pamiętać, że może to nastąpić...

Umowa deweloperska, a  wpis roszczeń do księgi wieczystej.

Umowa deweloperska, a wpis roszczeń do księgi wieczystej.

Umowa deweloperska, a wpis roszczeń do księgi wieczystej.    Zgodnie z art 23 ust 2 ustawy w księdze wieczystej przeprowadzonej dla nieruchomości, dla której ma zostać przeprowadzone lub jest już prowadzone przedsięwzięcie deweloperskie - ujawnia się roszczenie...

Uokik klauzule niedozwolone umowa deweloperska

Uokik klauzule niedozwolone umowa deweloperska

Jakie postanowienia w umowach deweloperskich budzą wątpliwości? Jednostronne określenie przez dewelopera warunków zwrotu środków w przypadku odstąpienia od umowy innego niż na podstawie art 29 ustawy deweloperskiej. W przypadku rozwiązania takiej umowy strony...

Kupno działki pod budowe domu

Kupno działki pod budowe domu

Osoby nabywające z nami nieruchomość, działkę pod budowę domu, grunt inwestycyjny mają świadomość jaki jest zakres możliwości wykorzystania nieruchomości w przyszłości, tym bardziej jeśli planują budowę swojego domu za kilka lat. Przekazanie im kompletnej informacji...

Umowa deweloperska na co zwrócić uwagę.

Umowa deweloperska na co zwrócić uwagę.

 Czy zastanawialiście się kiedyś, nad tym że może czegoś nie być w umowie deweloperskiej ? art 22 ustawy deweloperskiej zawiera wyliczenie niezbędnych elementów, które powinniśmy znaleźć w naszej umowie z deweloperem.  Umowa deweloperska, na co zwrócić uwagę? Czytając...

Kupno domu od dewelopera.

Kupno domu od dewelopera.

 Osoby zainteresowane zakupem mieszkania lub domu od dewelopera w Swarzędzu i okolicach nie zawsze wiedzą o co pytać dewelopera? na co zwrócić uwagę? o jakie dokumenty poprosić. Niekiedy bywa tak, że zmęczeli licznymi poszukiwaniami swojego nowego domu, decydują się...

Zmiany treści umowy deweloperskiej.

Zmiany treści umowy deweloperskiej.

  Wszelkie zmiany treści umowy deweloperskiej powinny następować za zgodą stron umowy. Zwróć uwagę na to, aby umowa zawierała postanowienia , które wskazywać będą w jakich konkretnie okolicznościach możliwe są zmiany tej umowy. W innym przypadku postanowienia...

Prospekt informacyjny dewelopera.

Prospekt informacyjny dewelopera.

Obowiązkiem dewelopera jest zapewnienie nabywcy informacji o realizowanym przedsięwzięciu deweloperskim, w tym pełnej informacji o oferowanym nabywcy lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym. Współpracując z Wami zwracam uwagę na sytuację finansowo - prawną...