Umowa deweloperska, a wpis roszczeń do księgi wieczystej.

Umowa deweloperska, a wpis roszczeń do księgi wieczystej. 

 

Zgodnie z art 23 ust 2 ustawy w księdze wieczystej przeprowadzonej dla nieruchomości, dla której ma zostać przeprowadzone lub jest już prowadzone przedsięwzięcie deweloperskie – ujawnia się roszczenie nabywcy o:

  • wybudowanie budynku;
  • wyodrębnienie lokalu mieszkalnego;
  • przeniesienie prawa własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu na nabywcę;
  • albo przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącgo odrębną nieruchomość;
  • lub przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości służacej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. 

Roszczenia te ujawnia się w dziale III księgi wieczystej na podstawie wniosku zamieszczonego w kacie notarialnym obejmującym umowę deweloperską. 

Jak to wygląda w praktyce? 

Uczestnicząc przy zawieraniu umów przedwstępnych poznańscy notariusze, zazwyczaj dokonują wpisu roszczeń poprzez umieszczenie w akcie notarialnym odpowiedniego wniosku. 

 

Pozostałe
Kupno mieszkania – porady

Kupno mieszkania – porady

Kupno mieszkania - porady.  Jesteś zainteresowany zakupem nowego mieszkania? Pamiętaj, aby dobrze sprawdzić nieruchomość. Czy wiesz jak sprawdzić inwestycję i dewelopera zamim podpiszesz umowę. Planując zakup nieruchomości warto się do niej odpowiednio...

Doradca kredytowy.

Doradca kredytowy.

Wszelkie zmiany treści umowy deweloperskiej powinny następować za zgodą stron umowy. Zwróciłabym uwagę na to, aby zmiany te były uzasadnione i znalazły podstawę w treści postanowień zawartej umowy.

Uokik klauzule niedozwolone umowa deweloperska

Uokik klauzule niedozwolone umowa deweloperska

Jakie postanowienia w umowach deweloperskich budzą wątpliwości? Jednostronne określenie przez dewelopera warunków zwrotu środków w przypadku odstąpienia od umowy innego niż na podstawie art 29 ustawy deweloperskiej. W przypadku rozwiązania takiej umowy strony...