Umowa rezerwacyjna, czy daje gwarancję …

Umowa rezerwacyjna, czy daje gwarancję …

utworzone przez | Listopad 10, 2019 | 0 komentarzy

Umowa rezerwacyjna często zawierana z deweloperem jeszcze przed zawarciem umowy deweloperskiej czy umowy przenoszącej własność.

Zwróć się do dewelopera o projekt umowy rezerwacyjnej, a także o pozostałe dokumenty potwierdzające prawo do działania w naszej sprawie osoby reprezentującej dewelopera – podpisującą z nami umowę np. pełnomocnictwo, wyciąg z KRS, pozwolenie na budowę, odpis księgi wieczystej,

Należy zadbać o to, aby treść umowy rezerwacyjnej nie była jednostronnym oświadczeniem woli klienta, deklaracją przyszłego zakupu nieruchomości, ale obustronnym porozumieniem. Dlatego też powinna mieć formę pisemną, zawartą być między klientem, a deweloperem, określić strony umowy. Nie może być sytuacji, w której deweloper może wycofać się w każdej sytuacji. W przypadku dokonania wpłaty rezerwacyjnej, którą deweloper może żądać należy określić co w sytuacji niewywiązania się przez dewelopera z takiej umowy, bądź zakończenia jej z inicjatywy klienta? Opłata zostaje zwrócona, czy nie ? Czy w przypadku zwrotu należą się klientowi odsetki? A może warto się zastanowić nad wpłaceniem tej kwoty na rachunek powierniczy.

Można podpisać umowę, która spełnia chodź minimalne warunki uznaja jej za umowę, wtedy jest chodź szansa na dochodzenie odszkodowania lub zwrotu wpłaconych pieniędzy na rezerwację mieszkania.

Dlatego też pomimo ryzyka utraty wybranego mieszkania warto jednak przedtem wszystko dokładnie sprawdzić i istotnie wpłynąć na kształt praw i obowiązków określonych w umowie rezerwacyjnej. Nie podpisuj bezwartościowego papierka, tym bardziej, że umowa dotyczy mieszkania, które ma ogromną wartość, a nie drobnostki.