Kupno domu od dewelopera.
Każdy etap zakupu nieruchomości od dewelopera jest inny - są cztery i każdy z nich dotyczy innych czynności.

 Osoby zainteresowane zakupem mieszkania lub domu od dewelopera w Swarzędzu i okolicach nie zawsze wiedzą o co pytać dewelopera? na co zwrócić uwagę? o jakie dokumenty poprosić. Niekiedy bywa tak, że zmęczeli licznymi poszukiwaniami swojego nowego domu, decydują się na coś co odpowiada im pod względem lokalizacji, ale nie do końca zwracają uwagę na sttandardy. 

Często zauważam również, że zainteresowani zakupem, tracą czujność, piękne wizualizacje, zapewnienia dewelopera o szybkiej realizacji procesu inwestycyjnego często rozkładają się w czasie. 

Na tym etapie zakupu nieruchomości pytanie np. o wygląd łazienki, sąsiadów, a czy napewno deweloper wybuduje nie ma sęsu, gdyż odpowiedź jest zawsze taka sama. 

Napisze Ci poniżej jakie są etapy nabywania nieruchomości – ogólnie, abyś tylko wiedział jak się zachować na początkowym etapie. 

1. Uzyskanie przez kupującego zainteresowanego zakupem nieruchomości deweloperskiej – prospektu informacyjnego zawierajacego głowne informacje dotyczące planowanego przedsięwzięcia deweloperskiego. 

2. Zawarcie umowy rezerwacyjnej, nie stanowi jednak niezbędnego etapu nabywania nieruchomości przez kupującego;

3. Zawarcie umowy przedwstępnej, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do zawarcia umowy deweloperskiej w rozumieniu przepisów ustawy lub w odniesieniu do przedsięwzięć deweloperskich ukończonych i oddanych do użytku;

4. Zawarcie umowy deweloperskiej w kancelarii notarialnej;

5. Wpis do ksiegi wieczystej nieruchomości roszczeń nabywcy o wybudowanie przed dewelopera lokalu i przeniesienia na nabywcę prawa własności. 

6. Realizacja harmonogramu przedsiewzięcia – co najmniej powinny być cztery etapy wraz z określeniem procentowej wysokosci kosztów przypadających na ten etap;

7. Odbiór przez kupującego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego od dewelopera na podstawie decyzji właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie budynku wielomieszkaniowego – na podstawie skierowanego przez dewelopera do właściwego organu zawiadomienia o zakończeniu budowy i braku sprzeciwu tego organu wyrażonego w drodze decyzji w ciągu 21 dni licząc od otrzymania zawiadomienia. Pamiętaj ! odbierając lokal możesz skorzystać z własnego rzeczoznawcy i zgłaszać deweloperowi wady lokalu.

8. Najprzyjemniejszy moment. Przeniesienie na nabywcę prawa własności w formie aktu notarialnego, w ramach którego zawarty jest wniosek do sądu wieczystoksięgowego o założenie nowej księgi wieczystej i ujawnienie nabywcy w jej dziale II – wpis aktu notarialnego, notariusz ma obowiązek przesłać do sądu wieczystoksięgowego na ul. Młyńską w Poznaniu. 

 Nie musisz być sam ! 

 

 

Pozostałe
Kupno mieszkania – porady

Kupno mieszkania – porady

Kupno mieszkania - porady.  Jesteś zainteresowany zakupem nowego mieszkania? Pamiętaj, aby dobrze sprawdzić nieruchomość. Czy wiesz jak sprawdzić inwestycję i dewelopera zamim podpiszesz umowę. Planując zakup nieruchomości warto się do niej odpowiednio...

Doradca kredytowy.

Doradca kredytowy.

Wszelkie zmiany treści umowy deweloperskiej powinny następować za zgodą stron umowy. Zwróciłabym uwagę na to, aby zmiany te były uzasadnione i znalazły podstawę w treści postanowień zawartej umowy.

Uokik klauzule niedozwolone umowa deweloperska

Uokik klauzule niedozwolone umowa deweloperska

Jakie postanowienia w umowach deweloperskich budzą wątpliwości? Jednostronne określenie przez dewelopera warunków zwrotu środków w przypadku odstąpienia od umowy innego niż na podstawie art 29 ustawy deweloperskiej. W przypadku rozwiązania takiej umowy strony...