Prospekt informacyjny dewelopera.
Kupując nieruchomość od dewelopera, poproś o prospekt informacyjny, zawarte są w nich niezbędne, ważne dla Ciebie informacje.

Obowiązkiem dewelopera jest zapewnienie nabywcy informacji o realizowanym przedsięwzięciu deweloperskim, w tym pełnej informacji o oferowanym nabywcy lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym. Współpracując z Wami zwracam uwagę na sytuację finansowo – prawną przedsiębiorcy.

Czy wiesz o co pytać dewelopera? 

Na podstawie jakich dokumentów, będziesz mógł ocenić inwestycję i przygotować się do zakupu nieruchomości?

Masz obowiązek jako nabywca lokalu zapoznania się z określonymi dokumentami w lokalu przedsiębiorstwa.

Prospekt informacyjny dewelopera ma być podzielony na dwie części: ogólną i indywidualną.

Część ogólna prospektu powinna zawierać dane identyfikacyjne i kontraktowe dewelopera, opisane i udokumentowane doświadczenie dewelopera – co może być cenną informacją weryfikującą wiarygodność i rzetelność dewelopera, informacje dotyczące nieruchomości i przedsięwzięcia deweloperskiego, warunki odstąpienia od umowy, informacje dotyczące gruntów, budynków, obciążeń hipotecznych nieruchomości zawartych w księdze wieczystej.

Zwróciłabym uwagę na informacje dotyczące przewidzianych inwestycji w promiesniu 1 km od nieruchomości, którą zamierzamy kupić.  Z dokumentów tych dowiemy się z jakimi obiektami będzie sąsiadować planowana inwestycjha i jego lokal oraz informacje dotyczące pozwolenia na budowę.

Terminy w umowach:

  • planowany termin rozpoczącia i zakończenia prac;
  • termin do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości;
  • opis inwestycji (przedsięwzięcia deweloperskiego), liczba budynków i ich rozmieszczenie – należy zwrócić uwagę na odstęp pomiędzy budynkami;
  • w jaki sposób nastąpił pomiar powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
  • harmonogram płatności, jakie są zasady planowanej waloryzacji przez dewelopera – informacja powinna być na tyle ścisła, aby nabywca mógł oszacować ewentualne zmiany w wysokości ceny;
  • informacje dotyczące środków ochrony, czy warunki odstąpienia od umowy deweloperskiej w przypadku np. nieuzyskania kredytu bankowego.

Część indywidualna prospektu zawiera informacje dotyczące już konkretnej nieruchomości. Informacje dotyczące ceny za jeden metr kwasratowy powierzchni mieszkania lub domu, standardu prac wykończeniowej w części budynku oraz teremnu wokół domu, liczby kondygnacji, ilości mieszkań, garaży, jakie dostępne są w budynku media, określenie powierzchni  i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych – do którego wykonania zobowiązujes się deweloper. 

Kto podpisuje ?

Prospekt powienien być podpisany przez dewelopera lub osobę uprawnioną do bycia jego reprezentantem, a także opatrzony datą sporządzenia oraz pieczęcią firmową dewelopera. 

Załącznikami będzie wzór umowy deweloperskiej oraz rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego. Deweloper ma obowiązek sporządzić prospekt bezpłatnie i doręczyć go osobie zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej. 

 

 

 

Pozostałe
Forma umowy deweloperskiej i podział kosztów jej zawarcia

Forma umowy deweloperskiej i podział kosztów jej zawarcia

Forma zawarcia umowy deweloperskiej i koszty notarialne. W związku z tym, iż umowa deweloperska musi być zawarta w formie aktu notarialnego, ustawodawca postanowił ustawowo rozdzielić wynikające stąd koszty notarialne i sądowe po połowie pomiędzy dewelopera i nabywcę...

Procedura wypłacenia środków przez bank.

Procedura wypłacenia środków przez bank.

Procedura wypłacenia środków przez bank.Jak wygląda wypłata środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego w razie rozwiązania umowy deweloperskiej przez bank. Podstawowym warunkiem zwrotu nabywcy zgromadzonych przez niego środków jest otrzymanie przez bank zgodnych...

Odbiór lokalu, domu i zgłaszanie wad.

Odbiór lokalu, domu i zgłaszanie wad.

Odbiór lokalu, domu i zgłaszanie wad deweloperowi.    Zgodnie z art 27 ust. 1 ustawy deweloperskiej, deweloper przed przeniesieniem na nabywcę prawa, musi przedstawić lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny gotowy do odbioru. Warto pamiętać, że może to nastąpić...

Umowa deweloperska, a  wpis roszczeń do księgi wieczystej.

Umowa deweloperska, a wpis roszczeń do księgi wieczystej.

Umowa deweloperska, a wpis roszczeń do księgi wieczystej.    Zgodnie z art 23 ust 2 ustawy w księdze wieczystej przeprowadzonej dla nieruchomości, dla której ma zostać przeprowadzone lub jest już prowadzone przedsięwzięcie deweloperskie - ujawnia się roszczenie...

Uokik klauzule niedozwolone umowa deweloperska

Uokik klauzule niedozwolone umowa deweloperska

Jakie postanowienia w umowach deweloperskich budzą wątpliwości? Jednostronne określenie przez dewelopera warunków zwrotu środków w przypadku odstąpienia od umowy innego niż na podstawie art 29 ustawy deweloperskiej. W przypadku rozwiązania takiej umowy strony...

Umowa deweloperska na co zwrócić uwagę.

Umowa deweloperska na co zwrócić uwagę.

 Czy zastanawialiście się kiedyś, nad tym że może czegoś nie być w umowie deweloperskiej ? art 22 ustawy deweloperskiej zawiera wyliczenie niezbędnych elementów, które powinniśmy znaleźć w naszej umowie z deweloperem.  Umowa deweloperska, na co zwrócić uwagę? Czytając...

Kupno domu od dewelopera.

Kupno domu od dewelopera.

 Osoby zainteresowane zakupem mieszkania lub domu od dewelopera w Swarzędzu i okolicach nie zawsze wiedzą o co pytać dewelopera? na co zwrócić uwagę? o jakie dokumenty poprosić. Niekiedy bywa tak, że zmęczeli licznymi poszukiwaniami swojego nowego domu, decydują się...

Zmiany treści umowy deweloperskiej.

Zmiany treści umowy deweloperskiej.

  Wszelkie zmiany treści umowy deweloperskiej powinny następować za zgodą stron umowy. Zwróć uwagę na to, aby umowa zawierała postanowienia , które wskazywać będą w jakich konkretnie okolicznościach możliwe są zmiany tej umowy. W innym przypadku postanowienia...

Kupno mieszkania lub domu – etapy.

Kupno mieszkania lub domu – etapy.

 Proces nabywania nieruchomości na rynku deweloperskim przez nabywcę podzieliłabym na kilka etapów.  1. Uzyskanie przez zainteresowanego nabyciem nieruchomości deweloperskiej prospektu informacyjnego zawierającego szczegółowe informacje dotyczącego planowanego...

Kupując od dewelopera – co powinieneś wiedzieć.

Kupując od dewelopera – co powinieneś wiedzieć.

  Ustawa deweloperska z dnia 29 kwietnia 2012 roku wprowadziła wiele środków ochrony nabywców w razie niedotrzymania przez dewelopera warunków umowy deweloperskiej. Obiązkowe jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego co stanowi gwarancję skutecznej...

Odbiór mieszkania od dewelopera

Odbiór mieszkania od dewelopera

     Wraz z wejściem w życie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego kupujący mają więcej możliwości dochodzenia swoich praw, także w odniesieniu do wad mieszkania czy domu. Zgodnie z tą ustawą deweloper ma obowiązek...


Fatal error: Uncaught wfWAFStorageFileException: Unable to save temporary file for atomic writing. in /home/klient.dhosting.pl/webmaster/taterka.com.pl/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php:35 Stack trace: #0 /home/klient.dhosting.pl/webmaster/taterka.com.pl/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php(659): wfWAFStorageFile::atomicFilePutContents('/home/klient.dh...', '<?php exit('Acc...') #1 [internal function]: wfWAFStorageFile->saveConfig('livewaf') #2 {main} thrown in /home/klient.dhosting.pl/webmaster/taterka.com.pl/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 35