Umowa deweloperska na co zwrócić uwagę.
Kupując mieszkanie lub dom od dewelopera, zwróć uwagę na postanowienia zawarte w umowach rezeracyjnych, przedwstępnych, deweloperskich.

 Czy zastanawialiście się kiedyś, nad tym że może czegoś nie być w umowie deweloperskiej ? art 22 ustawy deweloperskiej zawiera wyliczenie niezbędnych elementów, które powinniśmy znaleźć w naszej umowie z deweloperem. 

Umowa deweloperska, na co zwrócić uwagę?

Czytając umowy deweloperskie, zauważyłam mniej jak i bardziej istotne braki. Jakie ? np. brakuje informacji dotyczących warunków odstąpienia od umowy deweloperskiej, które powinny być wprost zapisane w umowie,  informacji o rozpocząciu i zakończeniu budowy, ale to żadziej, co jeszcze – informacji o terminie i sposobie zawiadomienia o odbiorze lokalu lub domu jednorodzinnego co stanowi naruszenie art 22 ust 1. pkt 16 ustawy deweloperskiej.

Warunki takiej umowy nie mogą być zmienione wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

 

Bezprawny charakter będą miały działania dewelopera polegające na niezachowaniu odpowiedniej formy zawarcia umowy deweloperskiej lub aneksów do niej. Należy pamiętać, że niezachowanie formy aktu notarialnego skutkuje nieważnością umowy deweloperskiej, a jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej inną formę szczególną niż pisemną, to czynność dokonana bez zachowania tej formy jest nieważna.  

W zakresie odbiorów lokali, ustawa reguluje tryb i terminy rozpatrzenia zgłoszonych do protokołu przez konsumenta wad. Deweloperzy czesto modyfikują przesłanki ustawowe co do możliwości dokonania zmiany terminu usunięcia wad. Powinno to nastąpić w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu. Spółka nie może zastosować np. przepisu, w którym zastrzeże sobie, że jeżeli nie usunie wad może wskazać inny odpowieni termin usunięcia wad wraz z uzasadnieniem opóźnienia. 

Za bezprawne należy uznać te działania deweloperów, które modyfikują uprawnienia i obowiązki nabywcy w sposób mniej korzystny dla kupującego, niż regulacja ustawowa. Niestety w praktyce bywa tak, że kupujący nie ma wiedzy i doświadczenia, a co zatem idzie nie zwraca uwagi na to co powinien.  

Częśto kupujący kupują pierwszy raz w życiu.

 

Pozostałe
Forma umowy deweloperskiej i podział kosztów jej zawarcia

Forma umowy deweloperskiej i podział kosztów jej zawarcia

Forma zawarcia umowy deweloperskiej i koszty notarialne. W związku z tym, iż umowa deweloperska musi być zawarta w formie aktu notarialnego, ustawodawca postanowił ustawowo rozdzielić wynikające stąd koszty notarialne i sądowe po połowie pomiędzy dewelopera i nabywcę...

Procedura wypłacenia środków przez bank.

Procedura wypłacenia środków przez bank.

Procedura wypłacenia środków przez bank.Jak wygląda wypłata środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego w razie rozwiązania umowy deweloperskiej przez bank. Podstawowym warunkiem zwrotu nabywcy zgromadzonych przez niego środków jest otrzymanie przez bank zgodnych...

Odbiór lokalu, domu i zgłaszanie wad.

Odbiór lokalu, domu i zgłaszanie wad.

Odbiór lokalu, domu i zgłaszanie wad deweloperowi.    Zgodnie z art 27 ust. 1 ustawy deweloperskiej, deweloper przed przeniesieniem na nabywcę prawa, musi przedstawić lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny gotowy do odbioru. Warto pamiętać, że może to nastąpić...

Umowa deweloperska, a  wpis roszczeń do księgi wieczystej.

Umowa deweloperska, a wpis roszczeń do księgi wieczystej.

Umowa deweloperska, a wpis roszczeń do księgi wieczystej.    Zgodnie z art 23 ust 2 ustawy w księdze wieczystej przeprowadzonej dla nieruchomości, dla której ma zostać przeprowadzone lub jest już prowadzone przedsięwzięcie deweloperskie - ujawnia się roszczenie...

Uokik klauzule niedozwolone umowa deweloperska

Uokik klauzule niedozwolone umowa deweloperska

Jakie postanowienia w umowach deweloperskich budzą wątpliwości? Jednostronne określenie przez dewelopera warunków zwrotu środków w przypadku odstąpienia od umowy innego niż na podstawie art 29 ustawy deweloperskiej. W przypadku rozwiązania takiej umowy strony...

Kupno domu od dewelopera.

Kupno domu od dewelopera.

 Osoby zainteresowane zakupem mieszkania lub domu od dewelopera w Swarzędzu i okolicach nie zawsze wiedzą o co pytać dewelopera? na co zwrócić uwagę? o jakie dokumenty poprosić. Niekiedy bywa tak, że zmęczeli licznymi poszukiwaniami swojego nowego domu, decydują się...

Zmiany treści umowy deweloperskiej.

Zmiany treści umowy deweloperskiej.

  Wszelkie zmiany treści umowy deweloperskiej powinny następować za zgodą stron umowy. Zwróć uwagę na to, aby umowa zawierała postanowienia , które wskazywać będą w jakich konkretnie okolicznościach możliwe są zmiany tej umowy. W innym przypadku postanowienia...

Prospekt informacyjny dewelopera.

Prospekt informacyjny dewelopera.

Obowiązkiem dewelopera jest zapewnienie nabywcy informacji o realizowanym przedsięwzięciu deweloperskim, w tym pełnej informacji o oferowanym nabywcy lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym. Współpracując z Wami zwracam uwagę na sytuację finansowo - prawną...

Kupno mieszkania lub domu – etapy.

Kupno mieszkania lub domu – etapy.

 Proces nabywania nieruchomości na rynku deweloperskim przez nabywcę podzieliłabym na kilka etapów.  1. Uzyskanie przez zainteresowanego nabyciem nieruchomości deweloperskiej prospektu informacyjnego zawierającego szczegółowe informacje dotyczącego planowanego...

Kupując od dewelopera – co powinieneś wiedzieć.

Kupując od dewelopera – co powinieneś wiedzieć.

  Ustawa deweloperska z dnia 29 kwietnia 2012 roku wprowadziła wiele środków ochrony nabywców w razie niedotrzymania przez dewelopera warunków umowy deweloperskiej. Obiązkowe jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego co stanowi gwarancję skutecznej...

Odbiór mieszkania od dewelopera

Odbiór mieszkania od dewelopera

     Wraz z wejściem w życie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego kupujący mają więcej możliwości dochodzenia swoich praw, także w odniesieniu do wad mieszkania czy domu. Zgodnie z tą ustawą deweloper ma obowiązek...