Uokik klauzule niedozwolone umowa deweloperska

Jakie postanowienia w umowach deweloperskich budzą wątpliwości?

Jednostronne określenie przez dewelopera warunków zwrotu środków w przypadku odstąpienia od umowy innego niż na podstawie art 29 ustawy deweloperskiej. W przypadku rozwiązania takiej umowy strony przedstawiają zgodne oświadczenie woli o sposobie podziału środków pieniężnych zgromadzonych przez nabywcę na mieszkaniowym rachunku powierniczym. Decyzję ta powinna być podjęta przez obie strony umowy deweloperskiej – zatem przypadki, w których deweloper z góry przesądza o podziale środków pieniężnych należy uznać za niedozwolone w rozumieniu art. 385 (1) k.c. Jest to rażace naruszenie interesów konsumenta, który nie tylko nie ma wpływu na podział środków, ale i nie może podjąć decyzji o ich podziale. 

Deweloperzy w treści proponowanych umów umieszczają postanowienia zawierające oświadczenie nabywcy dotyczące prawidłowości wykonania przez dewelopera określonych czynności takich jak np. doręczenie prospektu informacyjnego, wykonanie lokalu bez wad – bardzo często wiąże to się z oświadczeniem kupującego o powstrzymaniu się w przyszłości od zgłaszania roszczeń z tego tytułu. Takie oświadczenie może skutkować ograniczeniem albo wyłączeniem odpowiedzialności dewelopera z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i może mieć takie skutki, że kupujący nie będzie miał możliwości odstąpienia od umowy.

Częste, postanowienia uprawniające dewelopera do zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej bez konieczności dokonania rozliczenia z tego tytułu. Deweloper przyznaje sobie prawo do dokonania wielkości zmiany udziału w nieruchomości wspólnej, zastrzegając że ewentualna zmiana nie powoduje powstania roszczeń dla stron umowy deweloperskiej. Taki zapis bezprawnie pozbawia prawa do dokonania rozliczenia z tytułu zmiany wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej. Pamiętaj ! że przedmiotem umowy zawieranej z deweloperem jest nie tylko lokal mieszkalny, ale także udział w nieruchomości wspólnej, który kupujący nabywa przecież za określoną cenę. Szczegółowo o tym, będę jeszcze pisać w osobnym artykule na moim blogu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe
Forma umowy deweloperskiej i podział kosztów jej zawarcia

Forma umowy deweloperskiej i podział kosztów jej zawarcia

Forma zawarcia umowy deweloperskiej i koszty notarialne. W związku z tym, iż umowa deweloperska musi być zawarta w formie aktu notarialnego, ustawodawca postanowił ustawowo rozdzielić wynikające stąd koszty notarialne i sądowe po połowie pomiędzy dewelopera i nabywcę...

Procedura wypłacenia środków przez bank.

Procedura wypłacenia środków przez bank.

Procedura wypłacenia środków przez bank.Jak wygląda wypłata środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego w razie rozwiązania umowy deweloperskiej przez bank. Podstawowym warunkiem zwrotu nabywcy zgromadzonych przez niego środków jest otrzymanie przez bank zgodnych...

Odbiór lokalu, domu i zgłaszanie wad.

Odbiór lokalu, domu i zgłaszanie wad.

Odbiór lokalu, domu i zgłaszanie wad deweloperowi.    Zgodnie z art 27 ust. 1 ustawy deweloperskiej, deweloper przed przeniesieniem na nabywcę prawa, musi przedstawić lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny gotowy do odbioru. Warto pamiętać, że może to nastąpić...

Umowa deweloperska, a  wpis roszczeń do księgi wieczystej.

Umowa deweloperska, a wpis roszczeń do księgi wieczystej.

Umowa deweloperska, a wpis roszczeń do księgi wieczystej.    Zgodnie z art 23 ust 2 ustawy w księdze wieczystej przeprowadzonej dla nieruchomości, dla której ma zostać przeprowadzone lub jest już prowadzone przedsięwzięcie deweloperskie - ujawnia się roszczenie...

Umowa deweloperska na co zwrócić uwagę.

Umowa deweloperska na co zwrócić uwagę.

 Czy zastanawialiście się kiedyś, nad tym że może czegoś nie być w umowie deweloperskiej ? art 22 ustawy deweloperskiej zawiera wyliczenie niezbędnych elementów, które powinniśmy znaleźć w naszej umowie z deweloperem.  Umowa deweloperska, na co zwrócić uwagę? Czytając...

Kupno domu od dewelopera.

Kupno domu od dewelopera.

 Osoby zainteresowane zakupem mieszkania lub domu od dewelopera w Swarzędzu i okolicach nie zawsze wiedzą o co pytać dewelopera? na co zwrócić uwagę? o jakie dokumenty poprosić. Niekiedy bywa tak, że zmęczeli licznymi poszukiwaniami swojego nowego domu, decydują się...

Zmiany treści umowy deweloperskiej.

Zmiany treści umowy deweloperskiej.

  Wszelkie zmiany treści umowy deweloperskiej powinny następować za zgodą stron umowy. Zwróć uwagę na to, aby umowa zawierała postanowienia , które wskazywać będą w jakich konkretnie okolicznościach możliwe są zmiany tej umowy. W innym przypadku postanowienia...

Prospekt informacyjny dewelopera.

Prospekt informacyjny dewelopera.

Obowiązkiem dewelopera jest zapewnienie nabywcy informacji o realizowanym przedsięwzięciu deweloperskim, w tym pełnej informacji o oferowanym nabywcy lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym. Współpracując z Wami zwracam uwagę na sytuację finansowo - prawną...

Kupno mieszkania lub domu – etapy.

Kupno mieszkania lub domu – etapy.

 Proces nabywania nieruchomości na rynku deweloperskim przez nabywcę podzieliłabym na kilka etapów.  1. Uzyskanie przez zainteresowanego nabyciem nieruchomości deweloperskiej prospektu informacyjnego zawierającego szczegółowe informacje dotyczącego planowanego...

Kupując od dewelopera – co powinieneś wiedzieć.

Kupując od dewelopera – co powinieneś wiedzieć.

  Ustawa deweloperska z dnia 29 kwietnia 2012 roku wprowadziła wiele środków ochrony nabywców w razie niedotrzymania przez dewelopera warunków umowy deweloperskiej. Obiązkowe jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego co stanowi gwarancję skutecznej...

Odbiór mieszkania od dewelopera

Odbiór mieszkania od dewelopera

     Wraz z wejściem w życie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego kupujący mają więcej możliwości dochodzenia swoich praw, także w odniesieniu do wad mieszkania czy domu. Zgodnie z tą ustawą deweloper ma obowiązek...