Zwrot środków nabywcy w przypadku rozwiązania umowy deweloperskiej. 

Zwrot środków nabywcy w przypadku rozwiązania umowy deweloperskiej. 

 

W przypadku rozwiązania umowy deweloperskiej, innego niż na podstawie art 29 ustawy strony przedstawiają zgodne oświadczenia woli o sposobie podziału środków pieniężnych zgromadzonych przez nabywcę na mieszkaniowym rachunku powierniczym. (art 14 ust 1 ustawy deweloperskiej). Oznacza to, że podział środków pieniężnych zgromadzonych na mieszkaniowym rachunku powierniczym, powinien być wynikiem decyzji stron umowy deweloperskiej. 

Wysokość zwracanych nabywcy środków? 

Wysokość zwracanych nabywcy środków zależy od treści porozumienia między nabywcą, a deweloperem. Oczywiście w porozumieniu, nie możena zapisać, że bank zwróci nabywcy środki w wysokości wyższej niż pozostające na rachunku powierniczym (środki przypisane do nabywcy).  Porozumienie co do wysokości zwracanych środków, może mieć postać osobnego dokumentu albo zostać ujęte w porozumieniu o rozwiązaniu umowy deweloperskiej.  Nabywca jak i deweloper mogą złożyć oświadczenia woli na odrębnych dokumentach, jeśli są one tej samej treści.  Strony mogą również, przewidzieć dowolny podział środków znajdujący się na mieszkaniowym rachunku powierniczym, uwzględniając przy tym ich wzajemne rozliczenia z innych tytułów np. kar umownych, kosztów zarządzania nieruchomością, odszkodowania itp. 

Należy pamiętać, że bank dokonuje zwrotu środków w nominalnej wysokości 

 Zwrot dokonany przez bank, a zwrot dokonany przez dewelopera.

 Możliwe jest, aby część należnych mu środków została zwrócona przez dewelopera. Ich wysokość wynikać będzie z uzgodnienia pomiędzy deweloperem i nabywcą, wszystko zależy od tego jaka wysokość środków została przekazana deweloperowi przez bank z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego. Nawet jeśli ustalimy z deweloperem podział środków pieniężnych, to nie znaczy, że nie mamy do siebie wzajemnych roszczeń. Oznacza to, że nawet w przypadku uzgodnienia, że całość pozostałych środków na mieszkaniowym rachunku powierniczym przypada deweloperowi, nie przekreśla to możliwości domagania się przez nabywcę zwrotu środków wpłaconych na poczet ceny od dewelopera.

Rozliczenie wpłat i wypłat z mieszkaniowego rachunku powierniczego powinno następować w sposób indywidualny.

Nabywca nie powinien otrzymać od banku zwrotu środków w wyższej wysokości niż ta, która wynika z salda mu przypisanego, uwzględniającego dokonane przez nabywcę wpłaty oraz dokonane przez bank wypłaty na rzecz dewelopera. Mogłoby to być szczególnie pożądane przez nabywców w przypadku niestabilnej sytuacji finansowej dewelopera, kiedy to odzyskanie całości wpłaconych środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego byłoby pewniejsze i potencjalnie szybsze niż częściowe odzyskanie ich z banku, a częściowe od dewelopera.

Kiedy bank nie zwróci nam środków. 

Jeżeli dla przedsięwzięcia deweloperskiego prowadzony jest rachunek otwarty, w zależności od ustalonego harmonogramu płatności, które ma dokonywać nabywca, i stopnia realizacji należnych wpłat, a także zaawansowania kolejnych etapów przedsięwzięcia, na mieszkaniowym rachunku powierniczym może w ogóle nie być środków zgromadzonych przez nabywcę. Oznacza to, że nie otrzymamy z banku jakiegokolwiek zwrotu.  Wtedy roszczenie o zwrot całości wpłaconych środków będziemy musieli kierować do dewelopera. W takiej sytuacji,  sporządzenie porozumienia i przedstawianie je bankowi będzie bezcelowe. 

Gdy mamy kredy hipoteczny.

Jeśli nabywca zawarł umowę kredytu i dokonał cesji wierzytelności o zwrot środków wpłaconych deweloperowi na poczet ceny, bank udzielający kredytu nabywcy  uzyskuje roszczenie wobec banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy o zwrot środków zgromadzonych przez nabywcę i pozostających na tym rachunku – por. Rekomendacja Nr 6 Związku Banków Polskich zawartą w opracowaniu: Związek Banków Polskich, Rekomendacja (cz. 1), s. 8; Czech, Ustawa deweloperska, s. 248].

Jak jest w praktyce? różnie. 

Bywa tak, że deweloper jeszcze przed zawarciem umowy deweloperskiej , w jednostronnie przygotowanym wzorcu umowy, przesądza o sposobie podziału środków pieniężnych, co rażąco narusza interes strony nabywającej nieruchomość od dewelopera. Nabywca lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, nie ma możliwości decydowania w zakresie wpłaconych deweloperowi środków pieniężnych na zakup mieszkania lub domu. 

 

 

 

Pozostałe
POZNAŃ, Piątkowo os. Jana III Sobieskiego 28/WYNAJĘTE

POZNAŃ, Piątkowo os. Jana III Sobieskiego 28/WYNAJĘTE

Umowa najmu na rok z możliwością przedłużeniaPOZNAŃ PIĄTKOWOMieszkanie 2 pokojowe położone jest na osiedlu Jana III Sobieslkiego na Poznańskim Piątkowie. Blok z  1980 roku, niski, duży słoneczny balkon, zadbana klatka schodowa, mili sąsiedzi. Szybki dojazd do centrum...

Kupno mieszkania – porady

Kupno mieszkania – porady

Kupno mieszkania - porady.  Jesteś zainteresowany zakupem nowego mieszkania? Pamiętaj, aby dobrze sprawdzić nieruchomość. Czy wiesz jak sprawdzić inwestycję i dewelopera zamim podpiszesz umowę. Planując zakup nieruchomości warto się do niej odpowiednio...

Forma umowy deweloperskiej i podział kosztów jej zawarcia

Forma umowy deweloperskiej i podział kosztów jej zawarcia

Forma zawarcia umowy deweloperskiej i koszty notarialne. W związku z tym, iż umowa deweloperska musi być zawarta w formie aktu notarialnego, ustawodawca postanowił ustawowo rozdzielić wynikające stąd koszty notarialne i sądowe po połowie pomiędzy dewelopera i nabywcę...

Procedura wypłacenia środków przez bank.

Procedura wypłacenia środków przez bank.

Procedura wypłacenia środków przez bank.Jak wygląda wypłata środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego w razie rozwiązania umowy deweloperskiej przez bank. Podstawowym warunkiem zwrotu nabywcy zgromadzonych przez niego środków jest otrzymanie przez bank zgodnych...

Odbiór lokalu, domu i zgłaszanie wad.

Odbiór lokalu, domu i zgłaszanie wad.

Odbiór lokalu, domu i zgłaszanie wad deweloperowi.    Zgodnie z art 27 ust. 1 ustawy deweloperskiej, deweloper przed przeniesieniem na nabywcę prawa, musi przedstawić lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny gotowy do odbioru. Warto pamiętać, że może to nastąpić...

Umowa deweloperska, a  wpis roszczeń do księgi wieczystej.

Umowa deweloperska, a wpis roszczeń do księgi wieczystej.

Umowa deweloperska, a wpis roszczeń do księgi wieczystej.    Zgodnie z art 23 ust 2 ustawy w księdze wieczystej przeprowadzonej dla nieruchomości, dla której ma zostać przeprowadzone lub jest już prowadzone przedsięwzięcie deweloperskie - ujawnia się roszczenie...

Uokik klauzule niedozwolone umowa deweloperska

Uokik klauzule niedozwolone umowa deweloperska

Jakie postanowienia w umowach deweloperskich budzą wątpliwości? Jednostronne określenie przez dewelopera warunków zwrotu środków w przypadku odstąpienia od umowy innego niż na podstawie art 29 ustawy deweloperskiej. W przypadku rozwiązania takiej umowy strony...

Kupno działki pod budowe domu

Kupno działki pod budowe domu

Osoby nabywające z nami nieruchomość, działkę pod budowę domu, grunt inwestycyjny mają świadomość jaki jest zakres możliwości wykorzystania nieruchomości w przyszłości, tym bardziej jeśli planują budowę swojego domu za kilka lat. Przekazanie im kompletnej informacji...

Umowa deweloperska na co zwrócić uwagę.

Umowa deweloperska na co zwrócić uwagę.

 Czy zastanawialiście się kiedyś, nad tym że może czegoś nie być w umowie deweloperskiej ? art 22 ustawy deweloperskiej zawiera wyliczenie niezbędnych elementów, które powinniśmy znaleźć w naszej umowie z deweloperem.  Umowa deweloperska, na co zwrócić uwagę? Czytając...

Kupno domu od dewelopera.

Kupno domu od dewelopera.

 Osoby zainteresowane zakupem mieszkania lub domu od dewelopera w Swarzędzu i okolicach nie zawsze wiedzą o co pytać dewelopera? na co zwrócić uwagę? o jakie dokumenty poprosić. Niekiedy bywa tak, że zmęczeli licznymi poszukiwaniami swojego nowego domu, decydują się...

Zmiany treści umowy deweloperskiej.

Zmiany treści umowy deweloperskiej.

  Wszelkie zmiany treści umowy deweloperskiej powinny następować za zgodą stron umowy. Zwróć uwagę na to, aby umowa zawierała postanowienia , które wskazywać będą w jakich konkretnie okolicznościach możliwe są zmiany tej umowy. W innym przypadku postanowienia...

Prospekt informacyjny dewelopera.

Prospekt informacyjny dewelopera.

Obowiązkiem dewelopera jest zapewnienie nabywcy informacji o realizowanym przedsięwzięciu deweloperskim, w tym pełnej informacji o oferowanym nabywcy lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym. Współpracując z Wami zwracam uwagę na sytuację finansowo - prawną...