Your search results

Budowa domu – weryfikacja stanu faktycznego

Opublikowano webcode-daniel on 25 maja 2022
0

Ostatnim krokiem przed zakupem działki budowlanej jest weryfikacja stanu faktycznego – tego w jaki sposób jest ona wykorzystywana oraz analizy sąsiedztwa. W tym miejscu chciałbym zwrócić Państwa uwagę na różnicę pomiędzy przeznaczeniem nieruchomości (wynikającym z przepisów planistycznych – MPZP lub DWZ) a sposobem jej użytkowania. Dość często, zwłaszcza na terenach wiejskich, te dwie funkcje są różne i działka przeznaczona w MPZP pod zabudowę mieszkaniową, faktycznie wykorzystywana jest rolniczo. Te dwa fakty nie stoją jednak w sprzeczności. Dokonując zakupu należy sprawdzić następujące aspekty działki oraz sąsiedztwa:

1) faktyczny sposób korzystania z nieruchomości oraz stan jej zagospodarowania ze szczególnym uwzględnieniem elementów mogących generować dodatkowe koszty – budynki do wyburzenia, drzewa i krzewy do usunięcia, system korzeniowy pozostały po dorosłych wyciętych drzewach – problem szczególnie istotny w przypadku gruntów po zlikwidowanych sadach lub np. plantacjach wierzby energetycznej;

2) uzbrojenie terenu – czy działka posiada dostęp do utwardzonej drogi, przyłącze lub bezpośredni dostęp do sieci elektrycznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej. W przypadku działek poza miastem bardzo częstą praktyką jest sprzedaż działek „w szczerym polu” bez żadnej infrastruktury. W takim przypadku warto wcześniej ustalić w gminie, czy droga (o ile nie jest utwardzona) jest przewidziana to utwardzenia oraz w jakim terminie. Pamiętajmy, że nawet najlepiej wyglądająca droga polna po jednym sezonie roztopów i kilku miesiącach kursowania ciężkiego sprzętu budowlanego – koparek, betoniarek czy aut dostawczych prawdopodobnie zamieni się w grząskie bagno. Drugim istotnym elementem jest odległość od przyłącza wodociągowego. Częstą praktyką wielu gmin jest odmowa przyłączenia działki do sieci z uwagi na brak możliwości technicznych i proponowanie właścicielom przyłączenie na własny koszt i późniejszym zwrotem części tych kosztów. Metr bieżący położenia wodociągu (robocizna i materiał) waha się w zakresie 200 – 250 zł netto;

3) bliższe oraz dalsze sąsiedztwo – decyzja o wyprowadzce za miasto, w szczególności na wieś i posadowienie domu wokół terenów wykorzystywanych rolniczo wiąże się z niedogodnościami, których należy mieć świadomość – wątpliwe walory zapachowe podczas nawożenia pól lub przekwitania niektórych gatunków roślin (rzepak), hałasujący i powodujący duże zapylenie latem kombajn, to tylko niektóre elementy wiejskiej rzeczywistości, których osoby wyprowadzające się z miasta mogą nie być świadome.

 

I na sam koniec pamiętajmy, że miejsce, w którym mamy spędzić kolejne kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt lat życia musi nam się po prostu podobać i musimy czuć się w nim dobrze i swobodnie. Cechą charakterystyczną domu jednorodzinnego jest korzystanie z ogrodu w sezonie wiosenno-letnim i tym samym większa interakcja z otoczeniem, niż w przypadku mieszkania w bloku.

Autor: Alicja Taterka

Compare Listings