Your search results

Decyzja kredytowa banku.

Opublikowano webcode-daniel on 10 maja 2022
0

Po zakończeniu analizy ryzyka ekspozycji kredytowej oraz zdolności kredytowej, bank gotów jest podjąć decyzję kredytową.

Zawiadomienie potencjalnego kredytobiorcy o ostatecznym stanowisku banku co do postanowień przyszłej umowy kredytu, oferta zawarcia umowy kredytu, jednostronne oświadczenie woli banku niemające charakteru oferty, przyjęcie oferty udzielenia kredytu, jednostronne przyrzeczenie zawarcia umowy, zawiadomienie o możliwości zawarcia umowy.

Decyzja kredytowa jest (decyzję w sprawie udzielenia kredytu) należy interpretować jako ofertę w rozumieniu art 66 par. 1 KC w związku z art. 14 ust. 4 ustawy o kredycie hipotecznym. Decyzja kredytowa (wraz z formularzem informacyjnym dotyczącym kredytu hipotecznego, jaki kredytodawca zobowiązany jest przekazać kredytobiorcy przed zawarciem umowy), powinna zatem zawierać istotne postanowienia umowy i być wiążąca dla kredytodawcy (w terminie co najmniej 14 dni od dnia jej przekazania kredytobiorcy). W tym terminie kredytodawca nie może wymagać, aby konsument podjął ostateczną decyzję co do warunków zawarcia umowy kredytu hipotecznego określonych w tej decyzji kredytowej

Niewątpliwie, związanie banku złożoną ofertą w określonych terminach, wraz z obowiązkiem przedstawienia formularza informacyjnego dotyczącego przedmiotowego kredytu hipotecznego, powinno zapewnić konsumentom większy komfort w porównywaniu ofert różnych kredytodawców i zwiększyć zrozumienie toczącego się procesu.  W praktyce decyzje kredytowe mogą obejmować wiele ustaleń wewnętrznych dotyczących danej transakcji, postanowienia dotyczące administrowania daną ekspozycją kredytową, zaklasyfikowanie danej ekspozycji oraz przede wszystkim warunki brzegowe, minimalne warunki, na jakich komitet kredytowy banku akceptuje udzielenie przez bank kredytu, jednak rzadko decyzja kredytowa zawiera wszystkie istotne (z punktu widzenia kredytobiorcy) postanowienia umowy.

Wydaje się, że w praktyce decyzje kredytowe udostępniane konsumentom w trybie art 14 ust 2 ustawy o kredycie hipotecznym będą stanowiły pewną formę wyciągu z zasadniczych decyzji kredytowych lub nawet odrębne dokumenty wydawane przez bank (określane na tę potrzebę „decyzją kredytową”) i z których wynikać będzie właśnie oferta zawarcia umowy kredytu o określonych istotnych postanowieniach umowy, kierowana do indywidualnego kredytobiorcy.

źródło. art 66 par. 1 KC w zw. z art 14 ust 2, art 24 ust 1, 2 ustawy o kredycie hipotecznym

Compare Listings