Your search results

Księgi wieczyste i hipoteka na nieruchomości. 

Opublikowano Alicja on 22 czerwca 2022
0

Księgi wieczyste i hipoteka na nieruchomości. 

Sprawdzenie księgi wieczystej. 

Internetowa przeglądarka ksiąg wieczystych – to jeden z etapów ksiąg wieczystych dostępnych w formie elektronicznej . 

Co zawiera przeglądarka ksiąg wieczystych? 

Zarówno aktualną, jak i zupełną (historyczną) treść księgi wieczystej zw wszystkimi zmianami. 

Internetowa przeglądarka pozwoli na sprawdzenie aktualnej treści księgi wieczystej w momencie podpisania umowy nabycia nieruchomości  oraz na monitorowanie, czy złożony przez nas wniosek do księgi wieczystej został rozpatrzony, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. 

Charakter prawny księgi wieczystej:

 • Ustalenie stanu prawnego przedmiotu transakcji;
 • Rodzaje nieruchomości;
 • Zasada jawności ksiąg wieczystych;
 • Domniemanie prawdziwości wpisów;
 • Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych;
 • Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;

Jak zbudowana jest księga wieczysta:

 • Oznaczenie księgi wieczystej;
 • Numer księgi wieczystej;
 • Wzmianki;
 • Komentarz do migracji;
 • Złożenie wniosku wieczystoksięgowego;
 • Podstawa wpisu w księdze wieczystej;

Dział pierwszy księgi wieczystej

 • Dział pierwszy i-o-„oznaczenie nieruchomości”.
 • Dział pierwszy i-sp-„spis praw związanych z nieruchomością”.
 • Dział drugi”własność”.
 • Dział trzeci – „, prawa, roszczenia, ograniczenia”.
 • Dział czwarty – „hipoteka”
 • Informacje o wniosku oraz podstawie wpisu i adnotacji. 

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece.

 • Definicja hipoteki;
 • Hipoteka przymusowa;
 • Hipoteka łączna;
 • Pierwszeństwo hipotek.

#hipoteka #księgawieczysta

Compare Listings