Osoby nabywające z nami nieruchomość, działkę pod budowę domu, grunt inwestycyjny mają świadomość jaki jest zakres możliwości wykorzystania nieruchomości w przyszłości, tym bardziej jeśli planują budowę swojego domu za kilka lat.

Przekazanie im kompletnej informacji jest niezbędne w szczególności w sprzedaży działki. Należy zwrócić wagę, na zagadnienia wynikajace z obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, a niekiedy zachodzi konieczność uszczegółowienia tych danych dzięki uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy. 

Właściciele nieruchomości nieraz mają nadmierne dobre przekonanie o zaletach swojej nieruchomości, co znajduje oddzwierciedlenie w żądanej cenie. Jednakże po bliższym sprawdzeniu wszystkich okoliczności okazuje się, że nieruchomość ta posiada liczne ograniczenia wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego. Należy pamiętać, że uszczegółowienie postanowień planu następuje między innymi poprzez posłużenie się, przez odpowiednie władze, terminami określonymi w prawie budowlanym, czy też normami lub zasadami występującymi we wskazanym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.

 Podstawowymi aktami prawnymi, które mogą nas w tych sprawach interesować są: ustawa Prawo budowalne z dnia 30 kwietnia 2004 r., ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku, rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.