Your search results

Obsługa najmu mieszkań Poznań

Opublikowano Alicja on 11 lipca 2022
0

Zarządzanie nieruchomością

Czynności związane z zarządzaniem nieruchomością lokalową. Mogą one zostać podzielone na następujące etapy:

1) poszukiwanie najemcy;

2) zawarcie umowy najmu;

3) bieżąca obsługa umowy najmu:

a) finansowa;

b) techniczna;

c) logistyczna – obejmująca wszystkie czynności nie mieszczące się w powyższych podpunktach.

4) Zakończenie i rozliczenie umowy najmu.

1) sprawdzenie salda nieruchomości i stworzenie koszyka płatności;

2) powiadomienie najemców o wysokości opłat;

3) weryfikacja płatności czynszu i mediów przez najemców;

4) realizacja koszyków płatności dla poszczególnych nieruchomości;

5) przygotowanie rozliczeń i rozesłanie ich do właścicieli lokali.

W celu ujednolicenia rozliczeń lokali warto już na etapie zawierania umów określić podstawowe parametry umowy takiej jak terminy płatności czynszu czy informowania najemców o wysokości opłat, tj. ustalić jeden sztywny termin płatności czynszu dla wszystkich umów, co pozwoli na weryfikację płatności czy realizację przelewów en bloc w ustalonych i powtarzalnych odstępach czasu np.:

1) stworzenie koszyków płatności dla poszczególnych lokali – od 1. do 4. dnia m-ca;

2) powiadomienie najemców o wysokości opłat – 5. dzień m-ca;

3) termin płatności czynszu (wynikający z umowy) – do 10. dnia m-ca;

4) weryfikacja wpłat od najemców – 12. dzień m-ca;

5) realizacja przelewów i ewentualna windykacja – do 17. dnia m-ca;

6) przygotowanie rozliczeń – do 21. dnia m-ca;

7) wysłanie rozliczeń – do 25. dnia m-ca.

Przedostatnim etapem jest stworzenie listy zadań do wykonania w oparciu o czynności wyspecyfikowane w kroku drugim. Ważne jest, aby dokładnie i precyzyjnie przygotować listę dokumentów do przygotowania dlatego sugerowane jest stworzenie listy w ujęciu produktowym, gdzie dla każdemu działaniu odpowiadać będzie konkretny rezultat – wzór dokumentu, opisana procedura lub instrukcja, przykładowo:

1) znalezienie najemcy:

a) przygotowanie i dodanie ogłoszenia (produkt: formatka tekstu ogłoszenia; sesja zdjęciowa lokalu przy przyjęciu do zarządzania);

b) wizja lokalna;

2) zawarcie umowy najmu:

a) wynegocjowanie warunków najmu (produkt: protokół ustaleń umownych);

b) przygotowanie umowy (produkt: ogólny wzór umowy najmu);

3) Obsługa księgowa umowy (produkt: procedura rozliczeń portfela nieruchomości).

#zarządzanienajmem #zarzadzaniemieszkaniaminawynajem #zarzadzaniewynajmemmieszkan

#uslugazarzadzanianajmem

Compare Listings