Obowiązkowe ubezpieczenie OC Pośrednika i OC Zarządcy ?

Bezpieczeństwo realizacji transakcji, jest chyba najważniejsze w całym procesie kupna, sprzedaży, czy wynajmu nieruchomości.

Zawierając umowę z pośrednikiem powinno otrzymać się kserokopię polisy ubezpieczeniowej OC, aktualnej na dzień zawarcia umowy pośrednictwa.

Zawarcie umowy pośrednictwa, czy umowy o zarządzanie nieruchomością daje większe możliwości: łatwiejszy dostęp do rejestrów obejmujących nieruchomości i prawa do nieruchomości.

Wszelkie dokumenty jak i rejestry są zweryfikowane w trakcie wykonywania czynności pośrednictwa. Posiadanie niezweryfikowanych wcześniej informacji może doprowadzić do niesfinalizowania transakcji lub nabycia nieruchomości wadliwej.

Podobnie jest w przypadku danych obejmujących spółdzielcze prawo do lokalu. Prawo to jest zbywalne i może być przedmiotem obrotu. Powinnyśmy jednak uzyskać szczegółowe informacje i w tym mogę Państwu pomóc.

Pełny dostęp do konkretnych rejestrów znacznie ułatwia pozyskanie informacji niezbędnych do przeprowadzenia transakcji i daje większe bezpieczeństwo.

Pełny dostęp do rejestrów.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami w art. 181a wyraźnie wskazuje , że pośrednik w obrocie nieruchomościami w związku z zawartą umową ma prawo wglądu do:

  • Ksiąg wieczystych
  • Katastru nieruchomości
  • Ewidencji sieci uzbrojenia terenu
  • Tabel taksacyjnych i map taksakcyjnych
  • Planów miejscowych, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  • Rejestrów cen i wartości nieruchomości
  • Rejestru osób, którym przysługują prawa odrębnej własności lokalu
  • Ewidencji ludności w zakresie obowiązku meldunkowego

 do pobierania z nich niezbędnych odpisów, wypisów i zaświadczeń.

Polisa OC Pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Polisa OC Zarządcy nieruchomości.

 

Jeśli chcesz sprawdzić jaka jest Twoja zdolność kredytowa w Banku, dowiedzieć się do jakiej kwoty będziesz mógł nabyć nieruchomości w Poznaniu zadzwoń do nas pod numer 728 550 005 lub napisz na  email: alicja@taterka.com.pl, a my skontaktujemy się z Tobą. 

Statystyki cen


Nowości w Taterka


Dlaczego Taterka


Jak sprzedać