Kupno mieszkania lub domu – etapy.
Chcąc kupić mieszkanie od dewelopera musisz przejść przez kilka etapów: powcząwszy od analizy projektu inwestycji dewelopeskiej, prospektu informacyjnego, zawarcie umów, realizacji, harmonogram płatności, etapy budowy po odbiór i nabycie prawa własności.

 Proces nabywania nieruchomości na rynku deweloperskim przez nabywcę podzieliłabym na kilka etapów. 

1. Uzyskanie przez zainteresowanego nabyciem nieruchomości deweloperskiej prospektu informacyjnego zawierającego szczegółowe informacje dotyczącego planowanego przedsięwzięcia deweloperskiego. 

2. Zawarcie umowy rezerwacyjnej ( nie stanowi jednak niezbędnego etapu nabywania nieruchomości przez kupującego);

3. Zawarcie umowy przedwstępnej na podstawie, której deweloper zobowiązuje się do zawarcia umowy deweloperskiej w rozumieniu przepisów ustawy lub w odniesieniu do przedsięwzięć deweloperskich ukończonych i oddanych do użytku albo w odniesieniu do lokalu użytkowego (garaż, boks, miejsce parkingowe lub udziału w takim lokalu);

4. Zawarcie umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego;

5. Wpis do księgi wieczystej nieruchomości, roszczeń nabywcy o wybudowanie przez dewelopera lokalu i przeniesienie na nabywcę prawa własności (użytkowania wieczystego);

6. Realizacja harmonogramu przedsięwzięcia deweloperskiego, co najmniej powinny być cztery etapy wraz z określeniem procentowej wysokości kosztów przypadających na każdy etap;

7. Odbiór przez nabywcę lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie budynku wielomieszkaniowego lub domu jednorodzinnego na podstawie skierowanego przez dewelopera do właściwego organu zawiadomienia o zakończeniu budowy i braku sprzeciwu tego organu wyrażonego w drodze decyzji w ciągu 21 dni od otrzymania zawiadomienia. Odbierając lokal od dewelopera warto skorzystać  z pomocy własnego rzeczoznawcy i zgłaszać deweloperowi wady lokalu;

8. Przeniesienie na nabywcę prawa własności w dodze aktu notarialnego w ramach, którego zawarty jest wniosek do sądu wieczystoksięgowego o założenie nowej księgi wieczystej i ujawnienie nabywcy w jej dziale II – wpis aktu notariusz ma obowiązek przesłać do sądu wieczystoksięgowego w terminie 3 dni od dnia sporządzenia aktu, po przeniesieniu na nabywcę prawa własności nieriuchomości można między innymi zacząć prace remontowe;

9 Wpis nabywcy prawa własności do księgi wieczystej jest niezbędny do powstania odrębnej własności lokalu oraz do nabywcia od dewelopera użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością domu jednorodzinnego wzniesionego na tym gruncie.

 

 

 

 

Moi drodzy, zakup nieruchomości od dewelopera to ważne wydarzenie w waszym życiu. Warto sprawdzić inwestycję, dewelopera, zapisy w umowach, terminy, płatności itp. Przez ostatnie lata kupiłam wspólnie z Wami wiele nieruchomości w Poznaniu, chętnie dzielę się  wiedzą, doświadczeniem, pomagam, doradzam. Najpiękniejszym momentem w mojej pracy jest Wasza radość jak odbieracie klucze do własnego mieszkania lub domu.

Pytajcie? spełniajcie swoje marzenia o własnym domu.

www.taterka.com.pl 

 

 

Pozostałe
O czym musisz pamiętać przed zawarciem umowy?

O czym musisz pamiętać przed zawarciem umowy?

Pamiętaj ! Prospekt informacyjny umożliwi Ci porównanie ofert deweloperów, wraz z załącznikami stanowi integralną część umowy, deweloper ma obowiązek sporządzić prospekt i bezpłatnie doręczyć go osobie zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej.

Zakup nieruchomości na rynku wtórnym

Zakup nieruchomości na rynku wtórnym

Niski poziom stop procentowych w ostatnim czasie przełożył się nie tylko na spadek kosztów kredytu, ale także na obniżenie oprocentowania lokat bankowych. Inwestorzy inwestują część swoich środków w zakup nieruchomości.

Mieszkanie najlepszą inwestycją.

Mieszkanie najlepszą inwestycją.

Niski poziom stop procentowych w ostatnim czasie przełożył się nie tylko na spadek kosztów kredytu, ale także na obniżenie oprocentowania lokat bankowych. Inwestorzy inwestują część swoich środków w zakup nieruchomości.

Obowiązek meldunkowy, a najem lokalu.

Obowiązek meldunkowy, a najem lokalu.

Zawarcie z najemcą umowy cywilnoprawnej, jaką jest umowa najmu lokalu, sprawia, że najemca staje się podmiotem dysponującym tytułem prawnym do lokalu i może zameldować się w nim bez zgody właściciela.

Odbiór mieszkania od dewelopera

Odbiór mieszkania od dewelopera

Co robić, gdy w nowym mieszkaniu ujawniły się wady? Po kilku miesiącach pojawiają się pęknięcia ścian, nie domykają się drzwi. Do odpowiedzialności za wady nieruchomości można pociągnąc dewelopera.