Zakup nieruchomości na rynku wtórnym
Niski poziom stop procentowych w ostatnim czasie przełożył się nie tylko na spadek kosztów kredytu, ale także na obniżenie oprocentowania lokat bankowych. Inwestorzy inwestują część swoich środków w zakup nieruchomości.

Zakup nieriuchomości na rynku wtórnym wymaga większego zaangażowania ze strony nabywcy lokalu w celu uzyskania informacji nie tylko o samym lokalu, lecz także o jego bezpośrednim sąsiedztwie – budynku, w którym znajduje się mieszkanie oraz posiadającym go wspólnoty.

Kupując mieszkanie lub dom, należy zwrócić uwagę szczególnie na walory użytkowe lokalu. Jaki jest układ, rozkładowość poszczególnych pomieszczeń, czy jest niezależne wejście do poszczególnych pomieszczeń w lokalu, brak pomieszczeń przechodnich. Jaki mają kształt pomieszczenia, czy kuchnia jest w formie aneksu, czy osobne pomieszczenie, czy łazienka i toaleta są razem czy rozłącznie. Wysokość stropu oraz sposób ogrzewania – wysokie pomieszczenia w w połączeniu z instalacją grzewczą o niskiej wydajności np.ogrzewanie elektryczne skutkują wysokim rachunkiem za ogrzewanie. Położenie lokalu w budynku – warto unikać mieszkań położonych na niskim parterze (ryzyko włamań), ostatniej kondygnacji ( w przypadku nieszczelności pokrycia dachowego jest duże ryzyko zalania i wilgoci w mieszkaniu). Co do mieszkań szczytowych – to w przypadku ocieplonego budynku i nasłonecznienia są bardzo fajnym rozwiązaniem, pozwalają na większy spokój, są jaśniejsze i ciche.

Zwróciłabym uwagę również na stosunek ilości pomieszczeń do powierzchni mieszkania – szczególnie ważne przy nabywaniu nieruchomości na cele inwestycyjne. 

Przed zakupem nieruchomości warto udać się do zarządcy budynku w celu uzyskania informacji dotyczących: wysokości zaliczki na poczet utrzymania nieruchomości wspólnej, zasady rozliczania mediów (liczniki, ryczałt), wysokość funduszu remontowego. Stan finansowy wspólnoty mieszkaniowej – wysokość zadłużenia, długość przeterminowania zobowiązań, stan prawny księgi wieczystej lokalu – ze szczególnym uwzględnieniem wzmianek do księgi wieczystej, stan prawny budynku oraz działki na, której posadowiona jest nieruchomość, służebności, użytkowanie wieczyste.

W jakiej technologii wybudowany został budynek, jakość materiałów, stan techniczny budynku oraz prowadzona polityka remontowa – większość z tych informacji można znaleźć u zarządcy budynku w przejętej przez wspólnoty polityce remontowej oraz obowiązkowym pięcioletnim przeglądzie technicznym budynku. Szczególną uwagę należy zwrócić na: stropy, więźba dachowa, ściany kontrukcyjne, stan instalacji budynku (stan instalacji grzewczej oraz wodno kanalizacyjnej).

W przypadku budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego jest tak, że im starszy budynek, w którym planujemy kupić lokal mieszkalny, tym bardziej indywidualnie musimy podejść do jego analizy.  

Świadomy i zadowolony z zakupu mieszkania nabywca z pewności ułatwi nam codzienną pracę. 

 

Pozostałe
O czym musisz pamiętać przed zawarciem umowy?

O czym musisz pamiętać przed zawarciem umowy?

Pamiętaj ! Prospekt informacyjny umożliwi Ci porównanie ofert deweloperów, wraz z załącznikami stanowi integralną część umowy, deweloper ma obowiązek sporządzić prospekt i bezpłatnie doręczyć go osobie zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej.

Mieszkanie najlepszą inwestycją.

Mieszkanie najlepszą inwestycją.

Niski poziom stop procentowych w ostatnim czasie przełożył się nie tylko na spadek kosztów kredytu, ale także na obniżenie oprocentowania lokat bankowych. Inwestorzy inwestują część swoich środków w zakup nieruchomości.

Obowiązek meldunkowy, a najem lokalu.

Obowiązek meldunkowy, a najem lokalu.

Zawarcie z najemcą umowy cywilnoprawnej, jaką jest umowa najmu lokalu, sprawia, że najemca staje się podmiotem dysponującym tytułem prawnym do lokalu i może zameldować się w nim bez zgody właściciela.

Odbiór mieszkania od dewelopera

Odbiór mieszkania od dewelopera

Co robić, gdy w nowym mieszkaniu ujawniły się wady? Po kilku miesiącach pojawiają się pęknięcia ścian, nie domykają się drzwi. Do odpowiedzialności za wady nieruchomości można pociągnąc dewelopera.