Umowa deweloperska, a  wpis roszczeń do księgi wieczystej.

Umowa deweloperska, a wpis roszczeń do księgi wieczystej.

Umowa deweloperska, a wpis roszczeń do księgi wieczystej. 

 

Zgodnie z art 23 ust 2 ustawy w księdze wieczystej przeprowadzonej dla nieruchomości, dla której ma zostać przeprowadzone lub jest już prowadzone przedsięwzięcie deweloperskie – ujawnia się roszczenie nabywcy o:

  • wybudowanie budynku;
  • wyodrębnienie lokalu mieszkalnego;
  • przeniesienie prawa własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu na nabywcę;
  • albo przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącgo odrębną nieruchomość;
  • lub przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości służacej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. 

Roszczenia te ujawnia się w dziale III księgi wieczystej na podstawie wniosku zamieszczonego w kacie notarialnym obejmującym umowę deweloperską. 

Jak to wygląda w praktyce? 

Uczestnicząc przy zawieraniu umów przedwstępnych poznańscy notariusze, zazwyczaj dokonują wpisu roszczeń poprzez umieszczenie w akcie notarialnym odpowiedniego wniosku.