Kredyt hipoteczny warunki uzyskania.

Kredyt hipoteczny warunki uzyskania.

pPrzekazane przez bank informacje powinny być jasne i czytelne, w szczególności dotyczy to kredytów zabezpieczonych hipotecznie. Dlatego współpracujący z nami doradca DK Notus Andrzej Dąbrowski, expert ds. kredytów hipotecznych dołoży wszelkich starań, aby przekazane informacje dotyczące warunków udzielenia kredytów były dla Was zrozumiałe, jednoznaczne i czytelne.

Przez zawarciem umowy kredytowej powinno się otrzymać wszelkie informacje istotne dla oceny ryzyka i kosztów związanych z zawarciem umowy, a także informacji w zakresie np. wysokości raty kredytu i okresu kredytowania, w jaki sposób powinno się spłacać kredyt, aby oddać do banku jak naj mniej, całkowity koszt kredytu z uwzględnieniem ubezpieczeń zawartych w związku z kredytem i co najważniejsze ryzyka zmiennej stopy.

Rekomenduje się, aby bank udzialił kupującemu kredytu w walucie w jakiej uzyskuje dochód. Określić okres kredytownia – czy jest to na 25 lat czy więcej.  zgodnie z rekomendacją S, bank powinien przedstawić klienowi:

– różnicę pomiędzy wysokością maksymalnej zdolności kredytowej, a wysokością maksymalnej zdolności kredytowej uzyskanej w oparciu o 25 letni okres kredytowania;

– różnicę pomiędzy wysokością raty spłaty uzyskanych dzięki wydlużeniu okresu kredytowania powyżej 25 lat, a wysokością raty spłaty uzyskanych w oparciu o 25 letni okres kredytowania;

– różnicę w całkowitym koszcie kredytu tj. odsetkowym i innym, pomiędzy kredytem zaciąganym na planowany okres spłaty – przekraczający 25 lat, a kredytem udzielonym na 25 lat.

Kredytobiorca powinien uzyskać również wszelkie informacje dotyczące umowy ubezpieczenia. Bardzo ważny jest czas niezbędny do zapoznania się z treścią umowy oraz analizy zaproponowanych w niej warunków, tak aby można było podjąć decyzję o podpisaniu umowy przy pełnej znajomości treści zawartej w umowie, warunków, niezbędnych informacji, wyjaśnień.

Bank powinien regularnie informować o wszelkich informacjach dotyczących warunków zawartej umowy, zmianach stóp procentowych, zasad ustalania spreadu walutowego.

Musisz znać cały koszt kredytu oraz wysokość rzeczywistej rocznej stopy procentowej, uwzględniając koszty znane w momencie zawarcia umowy kredytowej w banku.

 Pamiętaj! 

Nie ponosisz kosztów związanych z analizą zdolności kredytowej, przedstawieniem warunków kredytowych banków. Masz prawo do pełnego zapoznania się z treścią umowy kredytu, warunkami spłaty, oprocentowanie kredytu, treścią umowy itp. 

W przypadku pytań, skontaktuj się z nami!