Kupno mieszkania – porady

Kupno mieszkania – porady

Kupno mieszkania – porady.

 

Jesteś zainteresowany zakupem nowego mieszkania? Pamiętaj, aby dobrze sprawdzić nieruchomość. Czy wiesz jak sprawdzić inwestycję i dewelopera zamim podpiszesz umowę.

Planując zakup nieruchomości warto się do niej odpowiednio przygotować. To jedna z najważniejszych decyzji, a każda pomyłka może być kosztowna. Nie musisz przechodzić sam przez cały proces zakupu, pomożemy Ci się odpowiednio przygotować, a poszukiwanie rozpocznij od sprawdzenia swoich możliwości finansowych, jeśli myślisz o zakupie nieruchomości na kredyt. 

Jesteś zainteresowany kredytem hipotecznym? 

Doradca kredytowy DK Notus Finanse pomoże Ci na każdnym etapie wnioskowania o kredyt hipoteczny w wybranych przez Ciebie banków. Warto, mieć kontakt ze specjalistą, który pomoże we wszelkich formalnościach, wskaże najkorzystaniejsze rozwiązania i odpowie na Twoje pytania dotyczące umowy kredytu.

Jakie dokumenty będą nam potrzebne – zależy od tego na co się zdecydujesz, czy na zakup mieszkania z rynku wtórnego, czy nowej inwestycji deweloperskiej. 

 Kupno mieszkania od dewelopera.

Czy wiesz jak sprawdzić dewelopera, który planuje budowę Twojego nowego mieszkania lub domu? Koniecznie musisz sprawdzić następujące dokumenty takie jak: odpis z krajowego rejestru sądowego KRS, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS-u, z którego wynika, że firma nie zalega z opłatami, pozwolenie na budowę i księgę wieczystą nieruchomości gruntowej. Nie można zapomnieć o prospekcie informacyjnym dewelopera – tam znajdziesz cenne informacje dotyczące inwestycji. Czy wiesz jakie inwestycje zdotychczas zrealizował deweloper?, czy prowadzone było przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne oraz jaki jest plan zagospodarowania przestrzennego okolicznych działek.

Mieszkaniowy rachunek powierniczy.

Kupując nieruchomość od dewelopera, upewnij się, że wpłacone przez Ciebie środki pieniężne na poczet nowego mieszkania lub domu – trafiają na rachunek powierniczy dewelopera. Jest to specjalne konto bankowe dewelopera.

Umowa deweloperska.

Jak już podejmiesz decyzję o zakupie, sprawdzisz całą dokumentację otrzymaną od dewelopera przyjdzie czas na zawarcie umowy u notariusza. Dokładna analiza prawna umowy deweloperskiej jest niezwykle istotna z punktu widzenia zabezpieczeń strony kupującej. To decyzdujący moment, w którym określane są prawa i obowiązki stron. W umowie tej powinien być zapis o zobowiązaniu dewelopera do wybudowania danego budynku i przeniesienia  prawa własności do konkretnego lokalu., opis nieruchomościu, terminy jej oddania do użytku, konsekwencje niewykonania umowy, zaliczki, terminy zapłaty transz itp. 

Odbiór lokalu od dewelopera.

Dokonując odbioru lokalu od dewelopera zwróć uwagę na to, czy jest ono zgodne z wytycznymi zawartymi w umowie. Możesz zastrudnić inspektpra budowalnego, który profesjonalnie oceni stan lokalu.

Nabycie prawa własności nieruchomości. 

To już końcowy etap, po którym jeszcze musisz dokonać kilka formalności, takich jak złożenie wniosku o założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki na rzecz banku, w przypadku zakupu nieruchomości na kredyt. Będziesz również zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia mieszkania lub domu, dopełnić formalności podatkowych, zameldować się.