Umowa deweloperska na co zwrócić uwagę.

Umowa deweloperska na co zwrócić uwagę.

 Czy zastanawialiście się kiedyś, nad tym że może czegoś nie być w umowie deweloperskiej ? art 22 ustawy deweloperskiej zawiera wyliczenie niezbędnych elementów, które powinniśmy znaleźć w naszej umowie z deweloperem. 

Umowa deweloperska, na co zwrócić uwagę?

Czytając umowy deweloperskie, zauważyłam mniej jak i bardziej istotne braki. Jakie ? np. brakuje informacji dotyczących warunków odstąpienia od umowy deweloperskiej, które powinny być wprost zapisane w umowie,  informacji o rozpocząciu i zakończeniu budowy, ale to żadziej, co jeszcze – informacji o terminie i sposobie zawiadomienia o odbiorze lokalu lub domu jednorodzinnego co stanowi naruszenie art 22 ust 1. pkt 16 ustawy deweloperskiej.

Warunki takiej umowy nie mogą być zmienione wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

 

Bezprawny charakter będą miały działania dewelopera polegające na niezachowaniu odpowiedniej formy zawarcia umowy deweloperskiej lub aneksów do niej. Należy pamiętać, że niezachowanie formy aktu notarialnego skutkuje nieważnością umowy deweloperskiej, a jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej inną formę szczególną niż pisemną, to czynność dokonana bez zachowania tej formy jest nieważna.  

W zakresie odbiorów lokali, ustawa reguluje tryb i terminy rozpatrzenia zgłoszonych do protokołu przez konsumenta wad. Deweloperzy czesto modyfikują przesłanki ustawowe co do możliwości dokonania zmiany terminu usunięcia wad. Powinno to nastąpić w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu. Spółka nie może zastosować np. przepisu, w którym zastrzeże sobie, że jeżeli nie usunie wad może wskazać inny odpowieni termin usunięcia wad wraz z uzasadnieniem opóźnienia. 

Za bezprawne należy uznać te działania deweloperów, które modyfikują uprawnienia i obowiązki nabywcy w sposób mniej korzystny dla kupującego, niż regulacja ustawowa. Niestety w praktyce bywa tak, że kupujący nie ma wiedzy i doświadczenia, a co zatem idzie nie zwraca uwagi na to co powinien.  

Częśto kupujący kupują pierwszy raz w życiu.