Odbiór lokalu, domu i zgłaszanie wad.

Odbiór lokalu, domu i zgłaszanie wad.

Odbiór lokalu, domu i zgłaszanie wad deweloperowi. 

 

Zgodnie z art 27 ust. 1 ustawy deweloperskiej, deweloper przed przeniesieniem na nabywcę prawa, musi przedstawić lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny gotowy do odbioru. Warto pamiętać, że może to nastąpić dopiero po zawiadomieniu o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego, przy jednoczesnym braku sprzeciwu ze strony właściwego organu, albo na podstawie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

Podczas takiego odbioru – deweloper sporządza protokół. Możesz wtedy zgłaszać wady, które zauważyłeś w lokalu. 

Deweloper nie może sam dokonać odbioru lokalu. Musisz być przy tej czynności obecny. Jeśli nie możesz być na miejscu w terminie wyznaczonym przez dewelopera, ustal nowy termin lub wyznacz osobę upoważnioną do odbioru lokalu w Twoim imieniu. 

W przypadku zgłoszenia wad: w jakim trybie i terminie deweloper powinien je rozpatrzyć ?

Deweloper jest zobowiązany w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania protokołu, doręczyć nabywcy oświadczenie o uznaniu wad lub oświadczenie o odmowie uznania wad, a także jeśli nie uznaje to powinien wskazać jakie są przyczyny.  Natomiast w terminie 30 dni licząc od nia podpisania protokołu, deweloper musi usunąć uznane wady lokalu mieszkalnegolub domu jednorodzinnego.  Jeżeli deweloper, mimo zachowania należytej staranności nie usunie wady w powyższym terminie – wtedy powinien wskazać nowy termin, w którym możliwe jest usunięcie wad wraz z uzasadnieniem opóźnienia. Najczęściej opóźnienia wynikają z tego, że część z tych prac zlecone zostało podwykonawcom, którzy muszą dokonać tej naprawy lub wymiany. 

Jak to wygląda w praktyce? 

Jest tak, że deweloperzy zabezpieczają się w umowach stosując zapisy dotyczące usunięcia wad powstałych w lokalu wydłużając termin usunięcia tych wad. W umowach deweloperskich można znaleźć zapisy, że spółka zobowiązuje się usunąć uznane wady dotyczące np. mieszkania, komórki w hali garażowej, miejsca postojowego, balkonów, okien itp. wskazując inny termin usunięcia wad wraz z uzadadnieniem.