KUP  >ZAKUP DZIAŁKI

Działka pod budowę

Szukasz działki pod budolanej?

Wybierz jej wielkość, położenie i kształt. Jej zakup możesz sfinansować kredytem hipotecznym. 

Masz już działkę budowlaną ? 

Możesz wnioskować o kredyt na bydowę domu. Pamiętaj o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu o budowie z urzędu z adnotacją o braku sprzeciwu.