Alicja Taterka email:alicja@taterka.com.pl

Alicja Taterka email:alicja@taterka.com.pl

Jak uzyskać kredyt na mieszkanie?

#wniosekkredytowy # umowakredytowa

Bank udziela kredytu mieszkaniowego na wniosek kredytobiorcy. Na co chcesz uzyskać kredyt: kredyt na mieszkanie, dom, działkę, budowę domu, cel kredytowania: np. zakup mieszkania w Poznaniu, zakup działki budowlanej w Swarzędzu itp.

Starając się o kredyt mieszkaniowy warto wcześniej:

 1. Sprawdzić swoją zdolność kredytową, analiza zdolności kredytowej przeprowadzona jest przez naszego doradcę jeszcze przed złożeniem wniosku do banku. Po decyzji pozytywnej możesz złożyć wniosek do banku/ banków najczęściej wnioskujemy do trzech, spełniających nasze oczekiwania oraz przedstawiających dobrą ofertę bankową;
 2. Przygotować się do kredytowania (mieć wymagany wkład własny);
 3. Umowa kredytu – sprawdź zanim podpiszesz.

 Aby jednak  bank udzielił kredytu, należy spełnić określone warunki, które wynikają z umowy kredytowej oraz regulaminu banku stanowiącego integralną część Umowy i łącznie określają strony Umowy, przedmiot Umowy, a także prawa i obowiązki stron.

Jakie musisz spełnić warunki? – posiada konto z regularnymi wpływami – całość wynagrodzenia, dochody z innych źródeł, karty debetowe, karty kredytowe, zobowiązał się do zawarcia umowy ubezpieczeniowej oferowanej przez bank po zawarciu umowy sprzedaży

Wnioskując o kredyt należy podać kwotę udzielonego kredytu oraz walutę w jakiej chcemy uzyskać kredyt, na jaki okres chcemy pożyczyć pieniądze z banku (okres kredytowania), wysokość wkładu własnego pozostającego do wniesienia przez kredytobiorcę do dnia zawarcia Umowy oraz wysokość wkładu własnego pozostającego do wniesienia do dnia wypłaty kredytu tj. pierwszej transzy kredytu w przypadku umów deweloperskich.

Bank przedstawia nam ofertę określając w niej np. wysokość oprocentowania kredytu w tym wysokość stopy bazowej kredytu mieszkaniowego, wysokość marży banku (w początkowym okresie kredytowania i dalszym), podwyższenie marży w okresie przejściowym, należy jednak zwrócić uwagę na rzeczywistą roczną stopę oprocentowania kredytu (RRSO).

Jeśli chcesz kupić mieszkanie na kredyt, przygotować się do kredytowania, sprawdzić bezpłatnie swoją zdolność kredytową napisz do nas.

Nie musisz się o nic martwić, skorzystasz z pomocy specjalistów z zakresu prawa nieruchomości i prawa bankowego.

W co zainwestować środki?

Dobra inwestycja w nieruchomości ma zapewnić tworzenie w przyszłości dochodu., aprecjację wartości zainwestowanego kapitału i w konsekwencji pomnażanie majątku właściciela. Inwestując uzyskujesz korzyści takie jak wpływy z czynszów  oraz wzrost wartości nieruchomości.

To czy twoja inwestycja będzie dochodowa zależy od wielu czynników: od sposobu użytkowania nieruchomości i jej funkcji użytkowej, gdzie kupimy nieruchomość, w jakim standardzie, jakość budynku, położenie oraz efektów przyjętej strategii i ukierunkowanych działań w zakresie zarządzania wartością nieruchomości.

Dobry inwestor dąży do maksymalizacji korzyści poprzez dobre zarządzanie nieruchomością do wynajęcia. Inwestycja w mieszkania do wynajęcia jest korzystna w wielu powodów:

 1. Uzyskujemy stałe przychody z najmu, a dobre zarządzanie najmem pozwala uzyskać przychód w na maksymalnym poziomie, odpowiednia analiza wartości czynszowych i jej dostosowanie do sytuacji na rynku mieszkaniowym;
 2. Następuje wzrost wartości nieruchomości uwzględniając wskaźniki efektywnej rentowności nieruchomości, w tym kapitałów łącznych oraz kapitału własnego.

Wszystko zależy od tego ile wydamy na zakup nieruchomości  i jaka będzie suma nakładów, jakie koszty będzie musiał inwestor ponieść będąc zainteresowany daną inwestycją.

Wartość początkowych nakładów inwestycyjnych wyznacza cena nabycia dla nieruchomości już istniejącej z rynku pierwotnego, czy wtórnego lub koszt wytworzenia wraz z ewentualną ceną nabycia gruntu przy realizacji procesu budowlanego. Do tego należy doliczyć koszty związane z zawarciem transakcji: koszty zakupu (opłaty notarialne, podatki, opłaty i prowizje, koszty przygotowania nieruchomości do wynajęcia)  koszty finansowania (koszty i opłaty bankowe), koszty wyceny, analizy inwestycyjne, ekspertyzy prawne.

Jeśli nie wiesz w co zainwestować w Poznaniu, chcesz ulokować kapitał własny w nieruchomości – skontaktuj się ze mną.

Bezpłatna analiza zdolności kredytowej dla kupującego.

Zanim kupisz mieszkanie na kredyt, skorzystaj bezpłatnej porady w zakresie analizy zdolności kredytowej jeszcze przed faktycznym złożeniem wniosku kredytowego do Banku. Biorąc pod uwagę aktualną sytaucję na rynku mieszkaniowym, warto skorzystać z porady specjalistów.

Działając we współpracy z DK Notus Finanse możemy zaproponować najlepsze rozwiązania, oferty banków, dzielimy się wieczą, wieloletnim doświadczeniem.

 1. Sprawdź, ile rzeczywiście porzyczy Ci bank.
 2. Złoż wniosek o kredyt mieszkaniowy.
 3. Jakie musisz spełnić warunki? – posiadasz konto z regularnymi wpływami – całość wynagrodzenia, dochody z innych źródeł, karty debetowe, karty kredytowe, zobowiązał się do zawarcia umowy ubezpieczeniowej oferowanej przez bank po zawarciu umowy sprzedaży;
 4. Przeznaczenie kredytu: na co chcesz kredyt, kredyt na mieszkanie, dom, działkę, budowę domu, cel kredytowania: zakup…,
 5. Waluta kredytu, kwota udzielonego kredytu, całkowita kwota kredytu, okres kredytu, wysokość oprocentowania kredytu, wysokość stopy bazowej kredytu mieszkaniowego, wysokość marży banku na okres przejściowy, rzeczywista roczna stopa procentowa RRSO, wysokość wkładu własnego wniesionego przez kredytobiorcę do dnia zawarcia umowy, wysokość wkładu własnego pozostającego do wniesienia do dnia wypłaty kredytu/ pierwszej transzy kredytu, wysokość opłaty za przygotowanie i zawarcie umowy;
 6. Warunki spłaty kredytu: rodzaj rat/ sposób spłaty, liczba rat, karencja w spłacie kapitału na okres (liczba miesięcy), dzień spłaty kredytu, numer rachunku do spłaty kredytu;
 7. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu;
 8. Prolongata, wcześniejsza spłata kredytu / całości kredytu;
 9. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy;

Zanim złożysz wniosek o kredyt mieszkaniowy do banku, warto się odpowiednio przygotować, zadbać o swoje bezpieczeństwo prawne. Korzystać z porad dobrych specjalistów. Pomagamy kupującym w nabyciu własnej nieruchomości na kredyt tak, aby dom który nabędą cieszył ich przez cały czas.

Nie pozostawiamy Was samych sobie, można skorzystać z naszych porad, doradztwa przez cały okres kredytowania. Realizujemy wszelkie czynności na linii Bank – klient.

Aby być na bierząco zapisz się do naszego biuletynu.